Variant Hemisferen

Hemisferen - Spelregels voor een variant met 2 spelborden

Vertaling door PandemicMania

Oorspronkelijke spelregels bij Z-Man Games


Overzicht


In Hemisferen combineren 2 spelers 2 verschillende spellen uit de Pandemic Hot Zone serie om daarmee een spannende gedeelde uitdaging aan te gaan. Elke speler leidt een ziektebestrijdingsteam en reist over beide spelborden om de ziektes te bestrijden en medicijnen te ontdekken. Om te winnen moeten de speler alle 3 de ziektes op beide spelborden genezen, voordat op een van beide spelborden wordt verloren. Veel succes!


Belangrijk: Twee verschillende Pandemic Hot Zone spellen zijn nodig om het spel te spelen en beide spelers moeten bekend zijn met de Pandemic Hot Zone spelregels en strategieën.


Voorbereiding


De spelers kunnen tegenover elkaar of naast elkaar gaan zitten, net wat ze handig vinden. Elke speler kiest een Pandemic Hot Zone spel als thuisbasis en zet het spel volledig op, met de volgende aanpassingen:


 • Elke speler vorm een team door voor zichzelf 3 rollen te geven van links naar rechts in een rij en neemt de bijbehorende pionnen. Deze 3 rollen maken gebruik van de (enkele) hand kaarten van deze speler. Zet een ongebruikte pion op de meest linker rolkaart om aan te geven dat deze rol als eerste aan de beurt is voor het team. (Niet alle rollen kunnen worden gebruik in Hemisferen. Zie daarvoor de toelichting aan het eind van deze regels.)

 • Verwijder de gebeurteniskaarten en schud de stafkaarten. Deel 3 kaarten aan het team als starthand en leg 2 kaarten apart voor de volgende stap. Schud daarna de 4 gebeurteniskaarten door de overgebleven stadkaarten. (De spelers beginnen dus zonder gebeurteniskaarten op handen.)

 • Neem de 2 kaarten die elke speler apart heeft gelegd en voeg deze samen tot het archief.

 • Neem 12 blokjes van elke kleur uit elke set en vorm daarmee een voorraad van 24 blokjes per kleur. Deze voorraad wordt gezamenlijk gebruikt. De overgebleven blokjes kunnen terug de doos in.

 • Voor de rest van de voorbereiding als normaal uit.

 • Kies welke speler mag beginnen.

Het spelen van Hemisferen


Hemisferen speelt als twee gelijktijdige spellen van Pandemic Hot Zon, waarin de spelers met elkaar moeten samenwerken om alle drie de medicijnen op beide spelborden te ontdekken. De pionnen van beide spelers reizen over beide spelborden en helpen elkaar daarbij met het behandelen van ziekten, delen van kaarten en andere benodigde acties en strategieën. Alle normale spelregels van Pandemic Hot Zone zijn van toepassing met de aanvullingen en uitzonderingen uit de onderstaande spelregels.


2 spelborden


Je team van drie pionnen begint op je basisbord (gebaseerd op het Pandemic Hot Zone spel dat je hebt gekozen tijdens de voorbereiding). Hoewel je pionnen over beide spelborden kunnen reizen, worden de stappen “trek 2 speelkaarten” en “trek infectiekaarten” uitgevoerd met de onderdelen van het basisbord.


Hieronder valt het uitvoeren van speelkaarten, infectiekaarten, epidemieën en het bijhouden van de infectiegraad en het aantal uitbraken alsof je alleen op het basisbord speelt. De enige uitzondering is dat er een gemeenschappelijke voorraad van ziektestenen is uit twee spellen, waardoor de kans dat je verliest door een tekort aan ziektestenen iets kleiner is dan normaal.


Spelbeurten


De stappen van elke spelbeurt worden zoals gewoonlijk uitgevoerd, met de uitzondering dat elke speler 3 verschillende rollen bestuurt. De eerste speler voert zijn spelbeurt uit (acties, daarna speelkaarten trekken en infecties op zijn basisbord). Daarna voert de andere speler zijn eerste spelbeurt uit met zijn eerste rol. Vervolgens voert de eerste speler zijn spelbeurt uit met zijn tweede rol en zo verder.


De spelers voeren om beurten hun spelbeurt uit, elke keer met een volgende rol van links naar rechts en na de derde rol weer terug naar de eerste.


De 3 rollen van elke speler spelen met dezelfde hand kaarten. De handlimiet van elke speler is nog steeds 6 kaarten, maar de spelers kunnen gebruik maken van het archief om dit te omzeilen.


Het archief


Het archief is een gebied naast de spelborden, waarin stafkaarten kunnen worden opgeslagen. Bij de voorbereiding wordt het archief gevuld met 4 kaarten, maar met de Benader Archief actie kunnen de spelers kaarten in het archief stoppen of kaarten uit het archief halen.


Er is geen limiet aan de grootte van het archief.


Nieuwe actie: Benader archief


Actie: Eenmaal per beurt kun je het archief benaderen om 1 kaart in het archief te stoppen of om 1 kaart uit het archief te halen naar je hand.


Je mag:

 • de kaart die overeenkomt met de stad waarin je bent in het archief stoppen of eruit halen.

 • een kaart van het andere spelbord in het archief stoppen of eruit halen als deze overeenkomt met de kleur van je stad.


Nieuwe actie: Draag monster over


Actie: Als er een andere speler in je stad is (en beide spelers zijn het er over eens), dan kun je een van de volgende dingen doen:

 • Geef een stadkaart van het andere spelbord aan die speler als de kleur overeenkomt met de kleur van je stad.

 • Neem een stadkaart van het andere spelbord van die speler als de kleur overeenkomt met de kleur van je stad.


Voorbeeld: Donna is in Washington (een blauwe stad in Noord Amerika). Ze geeft de Berlijn kaart (een blauwe stadkaart van het Europese spelbord) aan Matt die ook in Washington is.


Ontdek een medicijn


Deze actie volgt de normale spelregels met de volgende aanpassingen:


 • Je moet in een stad met een onderzoekstation icoon om deze actie te kunnen doen.

 • Wanneer je stafkaarten aflegt, kun je gebruik maken van combinaties van kaarten van dezelfde kleur uit beide spellen.

 • Als je een medicijn ontdekt, markeer dan het medicijn op je huidige spelbord. Je kunt medicijnen ontdekken op beide spelborden (niet alleen je basisbord).

 • Elk medicijn is alleen van toepassing op zijn eigen spelbord.


Voorbeeld: Als het blauwe medicijn is ontdekt in Noord Amerika, dan kun je blauwe ziektestenen in Europa niet efficiënter behandelen in Europa, totdat je ook in Europa een blauw medicijn ontdekt.


Bewegen tussen spelborden


Pionnen kunnen verplaatsen van hun huidige spelbord naar het andere spelbord via een chartervlucht of een directe vlucht of door middel van eigenschappen van de rollen of effecten van gebeurteniskaarten.


Het spel winnen


De spelers winnen het spel direct, zodra een medicijn voor alle 3 de ziektes is gevonden op beide spelborden. De spelers verliezen het spel, zodra op een van de spelborden aan een van de verliesvoorwaarden is voldaan. Beide spelers verliezen nu het spel. Onthoud dat spelers medicijnen kunnen ontdekken op beide spelborden.


Moeilijkheidsgraad en uitdagingen


Hemisferen kan gespeeld worden op beginner, standaard en legendarisch niveau. Bij het spelen op standaard en legendarisch niveau wordt willekeurig een uitdaging toegevoegd (crisiskaarten, mutatiekaarten of iets anders) aan elk van de spelborden.


Elke uitdaging heeft alleen gevolgen voor het spelbord waar deze aan is toegewezen. Als je bijvoorbeeld een mutatiekaart of een crisiskaart trekt, heeft het alleen gevolgen voor het spelbord waarvoor deze was getrokken.


Toelichting


 • De onderzoeker (Noord Amerika) kan niet gebruikt worden bij de Hemisferen variant.

 • Gedurende het spel hebben bepaalde effecten gevolgen voor het “huidige spelbord” van de pion, dat is het spelbord waar de pion op staat en het “andere spelbord”, dat is het spelbord waar de pion niet op staat.

 • De arts (Noord Amerika) verwijst naar de medicijnen die zijn ontdekt op het huidige spelbord, zodra de eigenschappen worden gebruikt.

 • Luchtbrug (Noord Amerika) kan gebruikt worden om een pion van het ene spelbord naar het andere spelbord te verplaatsen.

 • De actie “Draag monster over” vervangt niet de actie “Deel kennis”, maar geeft de spelers een andere mogelijkheid om kaarten van de verschillende spelborden te geven of te ontvangen.

 • Ongeacht waar je pion staat als je een stadkaart aflegt, je legt de kaart af bij het originele spelbord.

 • Wanneer je een effect uitvoert dat gevolgen heeft voor een stapel, bijvoorbeeld “Prognose”, dan kies je zelf van welk spelbord de stapel wordt beïnvloed.