HALTEWERK.NL / VCRA.NL

Tijdens de introductie krijgen we een duidelijk overzicht van het programma, daarna vertelde Marcel Reijven over zijn eigen ervaring met armoede en hoe hij nu als wethouder inzicht probeert te delen en hoopt te leren van de organisaties die tijdens deze bijeenkomst het doel hebben om met elkaar in contact te treden om het begrip armoede en de mogelijke hulpverlening en de eventuele preventieve mogelijke maatregelingen bespreekbaar en zichtbaar te maken.


Daniël Smit en Erna Muller vertellen over hun eigen situatie als ervaringsdeskundigen. Leven met schulden, 4 kinderen en een periode van een fysieke verlamming wat zich ontwikkelde naar een depressie, geen werk, burnout en vele zoektochten in drank en middelen die geen uitvlucht gaven maar tijdelijk de pijn en het verdriet van de onmacht verdoofden. Van een gesloten inrichting ( met een rugzak vol ervaringen met armoede, als kind en later door op te groeien met een structureel probleem van alcoholgebruik in de familie) het was normaal om als kind al de restjes uit de flesjes te drinken bij het halen van een nieuwe ronde, dingen werden gezien maar gedoogd.

Erna voegt daar aan toe, dat ze vanuit depressie, geen werk en een burnout situatie haar huis bijna kwijt was en gelukkig via Haltewerk.nl alles weer op de rit kreeg en de financiële zorgen echt over kon laten aan anderen, terwijl ze zocht naar mogelijkheden om weer te werken maar vaak gedemotiveerd werd door het beleid, de regeltjes, de manier hoe mensen met je om kunnen gaan en vooral het moeilijk of niet rond kunnen komen en daarbij de onmacht.

GGZ NEDERLAND : ARMOEDE

Toch was het voor haar vooral een emotionele - geestelijke situatie die confronterend was omdat armoede je grijpt en je onmachtig maakt, in de put, maar hoe kom je weer uit die put? GGZ hielp daarbij door de focus te hebben op rust, reinheid, regelmaat en structuur.

Daniël noemt het een broodje pindakaas of broodje aap verhaal, want erover praten was toen lastig en nu nog. Schaamte speelt een grote rol.

Geestelijk word je een beetje gek, want je ziet door de bomen het bos niet meer.

Alles is lastig, je kinderen verzorgen, geen geld voor schoenen en kleding maar vooral dagelijks gezond eten. Gelukkig was daar dan de voedselbank.

Beide beseffen heel sterk dat het gaat om HULP DURVEN VRAGEN en AAN JE ZELF WERKEN.

Voor Erna was het gelukkig ook fijn dat er goede mensen waren die haar advies gaven om het rustig aan te doen, zodat ze ook aan zichzelf kon denken.

Want leven van een bijstand - minima / weer gaan werken en dan je schulden gedurende 3 jaar aflossen is een lange weg.

Solicitatie training, werk zoeken en werk vinden,

zie ook DIVOSA pdf / Zie ook https://www.nibud.nl/consumenten/hulp-bij-schulden/

HUMANITAS - THUIS ADMINISTRATIE -SCHULDHULPVERLENING EN SANERING

ARMOEDEFONDS : ARMOEDE IN NEDERLAND, DAAR MOETEN WE IETS TEGEN DOEN!