NIEUWS

Humanitas Maatjes

zijn er voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ... Nieuws

MEE-deWering : Verhuizing MEE & de Wering / Vrijdag 1 november 2019

betrekt MEE & de Wering een nieuw pand aan de Hertog Aalbrechtweg 18 in Alkmaar

Minder eenzaam dankzij de BIBLIOTHEEK: NIEUWS BIBLIOTHEEK NEDERLAND

In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse leden relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen

DeBibliotheken / PR / persberichten / leden / NH / NL & Europese Unie

BibliotheekWerk : Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds).

Denk je aan zelfmoord? Zoek hulp via 113

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing ?

Belt u dan naar het meldpunt @144 Red een dier.