Blog : http://meldpuntonline.blogspot.nl/

Via de blog zullen publicaties worden gedaan over meldpunten, onderzoeken omtrent de werking en verbetering van meldpunten, meldingen en alarmeringen maar ook berichten die een bijdrage kunnen leveren bij het opzetten van onderzoeken, het ontwikkelen van transparantie en het bij werken van informatie / educatie omtrent het melden van uw misstanden.

Een overzicht van meldpunten en links zullen via de site worden geplaatst onder de rubriek : Links / Externe Links / Meldpunten


meld.online blog / meldpuntonline.blogspot.com

Meld.ONLINE is de website voor onderzoeksjournalisten die willen samenwerken aan onderzoeken over meldpunten

en dmv het ontwikkelen van een filter-onderzoeks-systeem voor het melden van misstanden via 1 portaal richting 1 of meerdere portalen kunnen we meer inzicht krijgen over huidige meldingen naar meldppunten en de dynamiek van melden versnellen en verbeteren.


Online journalist : Stijn Gabeler

Phone : +31622869860

Email : Meldpuntonline@gmail.com

Chat: http://m.me/meld.online