GEMEENTEN

Denk je aan zelfmoord? Zoek hulp via 113

144 Red een dier. Bent u getuige van een dier in nood,verwaarlozing van dieren of een mishandeling? Belt u dan naar het meldpunt 144 / meld dierenleed / Help dieren in nood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente

Taken van gemeenten

Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente:

 • houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • geeft officiĆ«le documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs.
 • geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
 • is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de jeugdhulp.
 • is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven.
 • houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties.
 • legt straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden.
 • voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden inzameling van huisvuil.
 • geeft subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek.
 • zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn.