https://sites.google.com/site/filmklusjes/meldpuntonline

Meld.Online doet onderzoek naar de meldpunten in Nederland

door online te zoeken naar links, contacten te leggen of door via tips

en via contact de adviezen op te volgen en uit te voeren.

Onderzoeken kunnen veel nieuwe feitelijkheden ontdekken en zichtbaar maken

voor het publiek, zodat de consument-gebruiker meer inzicht krijgt in de mogelijkheden.

Ook is het handig om meer samen te kunnen werken door centraal te werken aan 1 onderzoek.

zie MELD.ONLINE >