https://www.113.nl/ Maak jij je zorgen om iemand? de VraagMaar app helpt je praten over zelfmoord.

Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling? Meld dit dan bij 144 - https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

MELD DIERENLEED & INSPECTIEWERK - Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren?

Belt u dan naar het meldpunt 144 Red een dier.


https://www.facebook.com/AnimalRightsNL/

Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoekswerk, sterke argumenten, levensreddende acties en krachtige petities

is Animal Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de maatschappij.

112: uw alarmnummer overal in de EU

NL >

Voor de consument is er voor algmene vragen de Consumentenbond - zie https://www.consumentenbond.nl/

Gaat het mis tussen u en de overheid dan kunt U terecht bij de Nationale Ombudsman https://www.nationaleombudsman.nl/


An ombudsman is a state official appointed to provide a check on government activity in the interests of the citizen,

and to oversee the investigation of complaints of improper government activity against the citizen.meer over .. 1e Kamer / 2e Kamer : Omdat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van meldpunten

Soms zetten Tweede Kamerleden zich in voor individuele burgers.

..omdat Kamerleden en commissies vaak weten bij welke persoon of instantie ze moeten zijn om een klacht te bespreken.


RIJKSOVERHEID > "Kwaliteit, Klachten en Geschillen" > MELDPUNT

Klachten over scholen en onderwijsinstellingen >> Landelijke klachtencommissies in het onderwijs >>

Bent u ouder van een leerling, of leerling of student, en bent u niet tevreden over een school of onderwijsinstelling?

Zoeken naar meldpunten in Nederland ABC

https://www.hetabc.nl

Het Centraal meldpunt nieuwkomers is een bureaufunctie die een database beheert met alle geplaatste en nog beschikbare plaatsen voor nieuwkomers op de verschillende basisscholen in Amsterdam.


https://www.vereniging-bwt.nl/centraal-overleg-bouwconstructies/nieuws

site voor het melden van fouten in ontwerp, uitvoering en beheer.

De op de meldingen gebaseerde rapportages en nieuwsbrieven helpen u met uw werk en helpen een goede constructieve veiligheid te bereiken en handhaven.


https://meld.nl/melding/ site met overzicht voor alle soorten meldingen

Heeft u een hulpvraag of klacht? Tips of suggesties? Bent u getuige van een voorval? Dan kunt u dit melden via Centraal Meldpunt Nederland

Cybercrime

Criminaliteit

Discriminatie - Discriminerende uitingen gezien op internet? Meld het bij MiND!

Fraude

Gemeente

Huiselijk geweld

Overtredingen

Milieu

Misstanden en integriteit

Sociale Zaken

Veiligheid

Zorg

Zwart geld