Via MELD.ONLINE willen we informatie en links aanbieden over de werkwijze en procedures van meldpunten en vernieuwende journalistieke onderzoeken starten omtrent de verwerking van meldingen en doeltreffendheid van meldpunten. Als ondersteuning hopen wij een bijdrage te kunnen leveren door beeld en geluidsregistraties te doen zodat U uw verhaal kan doen en uw melding nog meer hoorbaar en/of zichtbaar kan worden.

Als onafhankelijk orgaan proberen we mensen te helpen en te ondersteunen.

Wij raden u aan om ook via https://meld.nl/ te zoeken naar eventuele instanties waarbij u een melding wilt doen.

In de komende periode proberen we nieuwe invulformulieren te ontwikkelen die meld.online inzicht kunnen geven in de meldingen en direkt een melding kunnen doorsturen naar gewenste organisatie of organisaties.

Hierdoor kunt u straks een melding doen en 1 of meerdere meldpunten bereiken dmv 1 invulformulier.


Door uw melding nu nog dubbel te doen en ook via meld.online te registreren dmv het onderstaande invulformulier, krijgen we inzicht in de soort meldingen en de hoeveelheid, ernst en vanuit welke regio wat voor soort meldingen worden gedaan. Ook kunnen we te weten komen door wie de melding is gedaan mits u dit aan ons doorgeeft.

Door na u melding naar ons met u eventueel gewenst contact te leggen en dieper op de zaken in te gaan, kunnen we met melders interviews afleggen, meer inzicht krijgen in de misstanden en problematiek waar mensen mee te maken krijgen in het dagelijkse leven, tijdens werk of in de zorg of op ander gebied. Zie de rubrieken hierboven.

Meld gerust wat er in uw plaats/regio gebeurt.

Mailen mag ook naar meldpuntonline@gmail.com