Kampenaren 

en de VOC en de WIC

In de Kamper archieven zijn diverse families te vinden, die betrokken waren bij de VOC en de WIC. Vaak waren dit de rijkere families. Er moest geld over zijn om te kunnen investeren in een compagnie of om een reis te boeken aan boord van een schip naar Oost- of West-Indië. Een andere mogelijkheid was dienst nemen bij de VOC of de WIC. 

Beluister hier twee fragmenten uit de cursus ''Kampen over zee, Kamper families in de internationale handel'', jan/febr 2023 over

de VOC

de WIC

Op de kaart ''Kampen koloniaal'' zijn veel locaties, families en personen te vinden met een band met de koloniën. Niet iedereen kon aan een adres gekoppeld worden. Zij staan in de lijst hieronder:

.  familie Plancius, vanaf 1602

. familie Sabé, 1624

. Peter Cronenburch, 1638


©cultuurZIEN, 2020/23