Wie was Beata Louisa?

In het leven van Beata Louisa de la Sablonière (1724-1779), geboren Schultz, komen Oost en West samen. Op 24 augustus 1724 werd in het welgestelde Kamper burgemeestersgezin Schultz-Bruinier een dochter geboren: Beata Louisa (Bartje).

Haar vader Ephraim Schultz was afkomstig uit Berlijn en als militair terecht gekomen in Kampen. Daar trouwde hij in 1714 met Bartha Bruinier, dochter van raadslid en steenhouwer Willem Bruinier en Barbara de Mulder. De grootouders van Beata Louise woonden in 't Trappetje (De Stadsherberg) aan de IJsselkade, een prachtig classicistisch woonhuis annex herberg. In 1659 gebouwd door de vader van grootmoeder Barbara, steenhouwer Elias de Mulder.

Beata Louise trouwde ook met een in Kampen gelegerde militair. Op 13 december 1749 huwde zij luitenant Stephen Hendrik de la Sablonière, telg uit een Hugenotenfamilie. Er volgde een militaire carrière waarin Stephen Hendrik opklom van luitenant via kapitein-luitenant en kapitein naar kapitein-commandant in het 2e bataillon van het regiment van luitenant-generaal Van Lindtman. Het echtpaar kocht op 31 januari 1753 het huis, hof en erve van ds. Mattheus Brouwerius aan de Vloeddijk. In 1768 werd Stephen Hendrik benoemd tot gouverneur van de kolonie Berbice. Beata Louise vertrok naar de kolonie met man, vier kinderen en haar schoonmoeder Johanna Elisabeth de Lussanet. Zes jaar later zeilde zij terug naar Kampen met alleen haar in Berbice geboren dochter Eefje. Al in 1672 was zoon Jacobus Johannes Christoffel voor zijn opleiding terug gereisd naar Kampen. Het is niet ondenkbaar dat deze vroege terugkeer van ''Cootje'' heeft bijgedragen aan zijn overleven van de emigratie naar Berbice. In december 1775 maakte Beata Louise haar testament op. Daarin benoemde zij haar drie kinderen tot erfgenamen: Bartha Juliana de Vry, Jacobus Johannes Christoffel en Ephraima Bartha Johanna. Beata Louise overleed in Kampen in januari 1779, 55 jaar oud.

portret van Beata Louise de la Sabloniere, geboren Schultz (foto van familie van der Hoek/Mulder, nazaten van de gouverneur)

bronnen:

Fred. Oudschans Dentz, de gouverneursfamilie De la Sabloniere in Berbice (1768-1773), z.j.

Paul Koulen, Lijst van eigenaren van plantages en houders van hypotheken op plantages in Berbice, Demerara en Essequebo, 1818-1819, 2014

C. J. Welcker, Mr. ELIAS DE MULDER, BOUWMEESTER VAN DE OUDE STADSHERBERG, 1659-1668 TE KAMPEN, K.A. 1941

K. Schilder , KAMPER SCHEPEN- EN SCHOUTENZEGELS X, K.A. 1983

fam. Van der Hoek/Mulder

Kampentussenoostenwest.nl was de bijdrage van cultuurZIEN aan Maand van de Geschiedenis 2020.

©cultuurZIEN, 2020