helden en deugden uit 2020

creatieve opdracht 1:

Helden en deugden uit 2020

De raadhuisbeelden in de Koornmarktspoort geven inzicht in laat-middeleeuwse normen en waarden. De raadhuisbeelden zijn hiervan de symbolische uitingsvorm. Het roept de vraag op voor welke helden en deugden wij in 2020 zouden kiezen? Welke helden zijn een voorbeeld voor ons? Komt Spiderman aan het Raadhuis te hangen? En wat zou in deze tijd een deugd, een goede eigenschap die blijkt uit je gedrag, zijn? Is 1,5 meter afstand houden een deugd? Komt er aan de gevel van het Raadhuis een mevrouw met een maatstok van 1,5 meter te staan?

stap 1: probeer twee rijen te bedenken: één rij met (9) helden en één rij met (7) deugden. Bij helden mag ook aan vrouwen gedacht worden.

stap 2: Maak uit deze rijen een keuze ter vervanging van de zes middeleeuwse raadhuisbeelden. Je hoeft je daarbij niet aan de verdeling van 2 helden naast 4 deugden te houden. Het mogen ook 3 helden en 3 deugden zijn of nog een anders.

stap 3: Print de gevel van het Raadhuis en teken de nieuwe helden en/of deugden aan de gevel. Je mag daarvoor best kleuren gebruiken. De oude raadhuisbeelden waren vroeger ook gekleurd.


Kampentussenoostenwest.nl was de bijdrage van cultuurZIEN aan Maand van de Geschiedenis 2020.

©cultuurZIEN, 2020