De Winters in Demerarij

Wie door de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen dwaalt, komt voorbij een urn met het opschrift Jan Willem de Winter, vice-admiraal. Voordat Jan Willem naar de marine overstapte, diende hij in het leger bij de koloniale troepen in kolonie Demerarij. Carin Koopman vertelt in de video meer over de connecties van de familie De Winter met Oost en West.

Plantage in eigendom van Jan Willem de Winter: de Betere Verwachting, Demerarij, katoen

Zus Hedwig de Winter, getrouwd met baron Sirtema van Grovestins, vestigde zich in 1782 in Maastricht. Zij namen een tot slaaf gemaakt meisje met zich mee. Hoe ging het verder met dit meisje in Maastricht? Beluister een fragment uit de cursus ''Kampen over zee, Kamper families in de internationale handel", jan/febr 2023:

©cultuurZIEN, 2020/23