Udgivelser 1987 - 2020

Artikler i Arkivets årsskrifter/-hæfter fra 1987 – 2020 

En stor del af udgivelserne kan læses online her.
Udgivelser der ikke er tilgængelige på hjemmesiden kan enten købes ved henvendelse til arkivet eller inspiceres på arkivet i arkivets åbningstider.

1987/1988
Arkivets første årshæfte med møder og aktiviteter

1988/1989
Årshæfte med møder og aktiviteter

1989/1990
Årshæfte med møder og aktiviteter. Inge Mortensen er begyndt at fotografere gravstenene på kirkegården og registrere dem.  

1990/1991
Årshæfte med møder og aktiviteter. Artikel om ”Et levnedsløb fra 1600-tallet”.

1991/1992
Årshæfte med møder og aktiviteter. Arkivets 10 års jubilæum. Artiklen om ”Ung pige i
20'erne på Vargaarde” af Margrethe Kongsted

1992/1993
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Minder fra Hejls 1928 – 1940” af Lily Johansen.

1993/1994
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Barndomsminder fra Hejls” af Jens Skjøtt. Gravstensregistret færdig til brug af Inge Mortensen.

1994/1995
Årshæftet m/møder/aktiviteter. Artiklen omLivet som landmandskone i 1930´erne” af Margrethe Kongsted.

1995/1996
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Købmand Quists købmandsforretning” af Gunnar Krag. Artiklen om ”Slotsbanken Sejlborghoved” af Amy Sørensen.

1996/1997
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Hejls Brugsforening 1906-1996” af Inge Mortensen og Ruth Boesgaard Nielsen.

1997/1998
Årshæftet m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Hejls Kro og dens historie” af Inge Mortensen og Ruth Boesgaard Nielsen.

1998/1999
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Cikorietørreriet i Hejlsminde” af Inge Mortensen og Ruth Boesgaard Nielsen.

1999/2000
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Kjær Mølle” af Inge Mortensen og Ruth Boesgaard Nielsen.

2000/2001
Årshæftet m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Teglværker i Hejls sogn” af Inge   Mortensen og Ruth Boesgaard Nielsen. 

2001/2002
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Vejstrup Hejls Andelsmejeri 1888 – 1971” af Inge Mortensen og Ruth Boesgaard Nielsen.

2002/Jul
Hæftet med artiklen ”En Københavnerdrengs ferie i Hejls anno 1955” af Ivan Vath Carlsen. En julehilsen fra Lokalhistorisk forening og arkiv for Hejls/Hejlsminde      

2002/2003
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Skippere og fiskere i Hejlsminde 1850 – 1950” af Inge Mortensen. Interview med fisker Laue Bork, Hejlsminde

2003/2004
Årshæfte m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Hejls Friskole 1872 – 1938” af Gunnar Krag.

2004/2005
Årshæftet m/møder/aktiviteter. Artiklen om ”Vargaardlund et skovløbersted i Vargaardeskoven ved Hejls” Strand af Gunnar Krag.   

2005/2006
Barndomsminder fra Hejls og omegn 1910-1923, af Svend Jørgensen.

2006/2007
Fund fra Hejls sogn fortæller historie, af Amy Lewring. En beskrivelse af ejendomme og mennesker i Trappendal omkring 1870, af Nis Peter Krag.
Min barndoms dal og gade i Trappendal ca. 1915-1925, af Ingrid Ottosen.

2007/2008
Klostergården i Hejls 1.november 1944 – 1. november 1945, af Karl Sørensen (1924-1995). Billeder af årets gang i landbruget 1915 - 1960. Gamle marknavne i Hejls sogn, af Inge Mortensen.  

2008/2009
Sange af flere forfattere, Sange og digte fra Hejls og Hejlsminde.

2009/2010
Kalksandstensfabrikken, af Gunnar Krag - Uddrag af præsteerindringer, af Olav Fog-Nielsen 1911-1925 - Hejlsinge i USA, af Gunnar Krag.

2010/2011
Bagværk fra mors og bedstemors tid samlet af Herdis Krag og Gunnar Midtgaard Krag.

2011/2012
Idrætsliv i Hejls 1869-1966 1. del af Gunnar Krag.

2012/2013
Idrætsliv i Hejls 1966-2012 2. del af Gunnar Krag. 

2013/2014
Hejls kirke – historien og historierne af Gunnar Krag.

2014/2015
Engbo – historien om en bygning af Gunnar Krag.

2015/2016
Jesper Schultz – en jernbaneingeniør fra Hejls i Kina, af Albert König og Gunnar Krag.

2016/2017
Bygebjerg- møntfund af Amy Lewring – Hjemstavnsdigter og maler Jens Thygesen af Mogens Krag – Erindringer fra 1950erne og 1960ernes Hejls, af Knud Erik Iversen.

2017/2018
Vargaarde mølle eller Kær Mølle – en vandmølle i Hejls sogn, af Inge Mortensen og Gunnar Krag. De slesvigske enklaver i Seest sogn – ”Den Hejls Jord” fra 1500-tallet til 1872” af Per Thornberg.

2018/2019
Håndværk og handel i Hejls indtil 1960 I. Udvalgte handels- og    håndværksvirksomheder i Hejls 1860-1960, af Kirsten Degn, Gunnar Krag m. fl.

2019/2020
Håndværk og handel i Hejls indtil 1960 II. Udvalgte handels- og håndværksvirksomheder i Hejls 1860-1960af Kirsten Degn, Gunnar Krag m. fl.

2020/2021
Hejls Sogn som grænsesogn 1864-1920 og Genforeningen, af Gunnar Krag.