Billeder

Arkivet råder over ca. 7000 billeder. Samlingen omfatter en meget stor samling personbilleder tilbage fra 1880. Desuden indeholder samlingen billeder af alle huse og gårde i Hejls sogn fra forskellige tider. Således er samtlige huse og ejendomme blevet fotograferet i 1984.

Jens Ravn 1884  

Anne Ravn 1884   

Hans Dall 1901

Samlingen indeholder også mange arbejdsbilleder fra forskellige erhverv samt billeder fra sognets kulturelle liv.

Arkivet rummer desuden:

Mapper med billeder af arkivets udstillinger 1986-2009. Der er gennem årene lavet udstillinger, der dokumenterer ejendomshistorieni hele sognet med billeder af bygninger og personer. Følgende områder er dækket:

Hejls Overby

Hejls by

Hejlsminde

Præstegårdens historie 1817 - 1986

Vargaarde, Trappendal, Andsieg og Hejls Søndermark

Teglgården og Stavnsbjerg

Kær Mølles historie

Skolerne i Hejls

Handel og håndværk i Hejls

Kirkegårdens historie

Sydbanerne

Klostergården og Bæklund

Menighedsrådets historie 1903 – 2003

Foreninger i Hejls

Brugsens historie 1906 – 2006

Udvandringen fra Hejls til USA 1968 – 1908

Bryllupsbilleder i historisk belysning

Hejls som grænsesogn 1864-1920

Mapper med skolebilleder 1876 – 2007

Mapper med konfirmandbilleder 1926 – 2009

Mapper med billeder og oplysninger om samtlige huse og ejendomme i sognet

Der udgives hvert år et årsskrift, hvoraf mange stadig kan købes

Kær Mølle 1950-55