Erhvervsarkivalier

Arkivet råder over en stor samling arkivalier fra virksomheder og håndværkere med tilknytning til Hejls sogn. Således findes alle arkivalier fra Vejstrup-Hejls Andelsmejeri fra den første dag i 1888 til mejeriet lukkede i 1971. Det samme gælder Hejls Købmandshandel og kro, hvor arkivet råder over 8 hyldemeter arkivalier fra virksomhedens start i 1889 og frem til lukningen i 2004.

Arkivalier fra Hejls Kro og købmandsforretning

Hejlsminde Cikorietørreri 1880

Vejstrup-Hejls Andelsmejeri 1950

Hejlsminde cikorietørreri set fra Havnevej ca. 1910.

Kær Mølle