Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Hejls - Hejlsminde 

Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde
Arkivets adresse: Hejls Landevej 20 A, 6094 Hejls
tlf.:   41 16 11 28, e-mail: hejlsarkiv@gmail.com eller trappendal@profibermail.dk

Arkivets web adresse: www.hejls-arkiv.dk 

Arkivets bankkonto nummer: 0759 3226819796
Åbningstider:
Arkivet er åbent hver onsdag fra kl. 15.30 - kl. 17.30   i månederne fra august til juni undtagen den første onsdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 19.00 - 21.30.
I øvrigt kan arkivet åbnes efter aftale.
Arkivet er lukket i juli mdr. fra 27.6. til 6.8. og åbner igen onsdag den 7. august.
Se programmet 2023-234 under fanen Program

Bliv medlem af Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde

Kontingent: Husstand 100 kr. Enlig: 75 kr.

For dit kontingent får du hvert år tilsendt foreningens årsskrift gratis.
Skriv til Foreningens kasserer Knud Erik Dinesen på email engvej19@gmail.com og indbetal kontingentet på foreningens konto i Middelfart sparekasse på konto: 0759 3226819796. Husk at skrive kontingent og navn ved indbetalingen.

Nyheder og opslag  (klik på linket nedenunder)
Åbent hus  i Hejls gl. Skole weekenden 13. - 14- april  2024
Arkæologiske fund  mellem  Kolding og Haderslev ved  Anders Hartvig torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00
Handel og håndværk  i Hejls  ved Knud Erik Dinesen torsdag den  25. januar 2024
Arkivernes dag lørdag den 11. november  2023
Fællesmødet med  Pastoratet torsdag den  9. november kl. 19.00
Generalforsamling torsdag den 5. oktober 2023 kl. 19.00
Foredrag ved Carsten Winther om Ukraine og Rusland 23. august 2023 kl. 19.00


"Her gik grænsen" - Et fælles genforeningsjubilæumsprojekt
Grænseruten 1864-1920 er et projekt, der giver turisten eller den historisk interesserede en mulighed for at udforske det spændende landskab på begge sider af hele den gamle grænse med grænseovergange, gendarmhuse, domænegårde, grænsehøj- og –efterskoler, folkelige mødesteder, museer og genforeningssten.
Projektet består af en bilrute fra øst mod vest eller vest mod øst med en folder, der i tekst og billeder beskriver de mange levn og spor fra den gamle grænse i form af bygninger og monumenter.
Desuden består den af 7 cirkulære cykelruter, som i afgrænsede områder langs grænsen giver turisten mulighed for en dagcykeltur i en bestemt egn nord og syd for grænsen.
Turene findes beskrevet i tekst og billeder i foldere, som kan printes ud fra siden her:

Folderne kan fra den 17. maj 2020 erhverves på biblioteker og campingpladser og turistbureauer i nærområdet.
Folderne kan også afhentes i arkivet.