Foreningen

Foreningens og Arkivets historie

Lokalhistorisk Forening for Hejls- Hejlsminde blev oprettet i 1981. Baggrunden for foreningens oprettelse var en studiekreds oprettet af Holger Andreasen med Hans DAll (Kærmølle) og Knud Krag (Trappendal) som medlemmer.

Efter nogle år besluttede de at oprette en forening og stifte et egentligt arkiv. Det skete i foråret 1981. Foreningen fik vedtægter og en bestyrelse, og bestyrelsen gik straks i gang med at indsamle arkivalier.

Gennem et samarbejde med Christiansfeld Kommune lykkedes det foreningen og arkivet at få lokaler i det gamle sognerådslokale under plejehjemmet "Engbo", Hejls Landevej nr. 57, hvor arkivet stadig holder til.

I arkivets første år fik man anskaffet fotokopier af kirkebøgerne og anskaffet gamle matrikelkort fra udskiftningen i 1787. Fra 1986 - 1995 lavede arkivets bestyrelse en række billedudstillinger, som viste alle huse og ejendomme i sognet og deres beboeres historie. I denne forbindelse blev der indsamlet et stort billedarkiv ca. 4000 billeder og en række ejendomspapirer og matrikelkort fra de forskellige huse og ejendomme. Disse indsamlinger danner grundstammen i arkivets samlinger, som siden er vokset støt.  I forbindelse med udgivelsen af den store foreningsdatabase i Sønderjyllands Amt blev der indsamlet oplysninger om og arkivalier fra mere end 50 foreninger i sognet. I dag omfatter arkivets samlinger mere end 18 hyldemeter og ca. 7000 billeder.

Fra 1986 og frem har foreningen udgivet et årsskrift med forskellige temaer. Fra  1995 til 2001 har årsskrifterne indeholdt artikler om væsentlige erhvervsvirk -somheder i sognet. Siden har indholdet været blandet.

I dag er arkivet medlem af Arkivsamvirket for de Lokalhistoriske Arkiver i Kolding Kommune, som giver et årligt tilskud til arkivets drift.