Arkivet

Arkivet ved Hejls Hejlsminde lokalhistoriske forening rummer følgende faciliteter og samlinger:

Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde indsamler og rummer materiale fra det gamle Hejls sogn med tilgrænsende områder.

I arkivet kan du bl.a. finde

Kirkebøger
kirkegårdsregistrering med billeder af samtlige gravsteder
Folketællinger
Brandforsikringsprotokoller
Foreningsarkiver
Erhvervsarkiver
Personarkiver herunder meget slægtshistorisk materiale og erindringer skrevet af Hejls borgere
Tegninger
Kort og planer
Avisudklip 1982 - 2012
Film
Lydbånd
Fotos
Arkivet har en samling på 7mere end 7000 fotos.
Personfotos, fotos af samtlige bygninger i området og fotos af dagligliv fra perioden 1890 – 2010.

Arkivets samlinger omfatter i 2020 21 hyldemeter arkivalier, Desuden råder arkivet over et bibliotek med bøger og artikler om sognets og egnens historie.