Links

https://arkiv.dk - Billedsøgning på arkiv.dk

http://www.arkibas.dk/arkivvejviser/

www.koldingstadsarkiv.dk/

www.christiansfeldarkiv.dk

www.bjert-lokalarkiv.dk

www.kongeaamuseet.dk

www.hergikgraensen.dk

www.star.dcbib.dk
Det danske bibliotek i Flensburg

Statens Arkivers samlinger rummer mange forskellige typer af arkivalier. Hyppigst benyttet er kirkebøger,men på denne side kan du få vejledning i brugen af andet kildemateriale, du med fordel kan benytte i din søgning.

Arkivalieronline.dk - Dette er siden, hvor du søger i Kirkebøger, Folketællinger og flere andre typer arkivalier.

Bauers kalender for årene 601 - 2200 efter Kristi Fødsel (7. til 22. århundrede).

Dansk Demografisk Database - Søg i databaser med historiske kilder (Søgning i Folketællinger, Ud- og indvandring og mange flere.)

Slægt og data - Velkommen til foreningen DIS-DANMARKs hjemmeside. DIS står for Data I Slægtsforskning.
Denne portal er for alle med interesse for slægtshistorie, og som måske har brug for lidt hjælp.

Geodatastyrelsen - "Kort og slægtsforskning". Folketællinger og kirkebøger er hovedkilderne for slægtsforskere, men gamle kort og protokoller i Kort & Matrikelstyrelsen kan også rumme nye oplysninger om slægtens ejendom. 

Krabsens stednavnebase - Database hvor man kan søge stednavne og finde deres tilhørsforhold.

Statens Arkivers samlinger rummer mange forskellige typer af arkivalier. Hyppigst benyttet er kirkebøger,men på denne side kan du få vejledning i brugen af andet kildemateriale, du med fordel kan benytte i din søgning.

Politiets registerblade - Dette website indeholder en digital version af Københavns politis registerblade, som blev ført fra 1890-1923. Registerbladene er den første centrale personregistrering af hele befolkningen i København, og er en forløber for Folkeregistret. Der findes i alt omkring 1,4 millioner registerblade.Formålet med sitet er for det første at stille politiets registerblade til rådighed for slægtsforskning, så slægsforskere og andre, som har interesse i at søge efter personer, der levede i København i den pågældende periode.

DK-gravsten - Her er fotos af gravsten fra Hejls kirkegård.

Find en grav - Her kan du søge efter dine aners gravsteder og se billeder af deres gravsten.

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune - Historisk Arkiv er placeret i det folkelige kulturhus Bispen, hvor også Haderslev Bibliotek, Aktivitetshuset og Bispens Café har til huse.
Arkivets læsesal - Achelissalen - er opkaldt efter dr. Thomas Otto Achelis.
På læsesalen er der 18 publikumspladser. Fire mikrolæseapparater og et aviskopilæseapparat.

Museum Sønderjylland - Museet består af Institut for Sønderjysk Lokalhistorie samt de tidligere statsanerkendte museer: Midtsønderjyllands Museum, Haderslev Museum, Aabenraa Museum, Kunstmuseet Brundlund Slot, Museet på Sønderborg Slot, Tønder Museum og Sønderjyllands Kunstmuseum.

Ellis Island

Danmarkshistorien,dk

Historisk Atlas