Aktiviteter siden 1981

Møder og udstillinger siden 1981

2019/2020

Oktober
Generalforsamling og foredrag ved journalist Jacob Topsøe, Næstved om pastor Topsøe.

November
Fællesmøde med pastoratsrådet: Dr. Phil. Lars Henningsen, Aabenraa. Foredrag om ”Tiden mellem freden i november 2018 og Genforeningen i juli 1920”.

Januar
Lokalhistorisk aften, hvor Jørn Kongsted fortæller om sit liv og sin tid.

Marts
Foredrag ved Kay G. Nielsen fra Grænse- og Genforeningsmuseet i Christiansfeld med ”Genforeningen lever”. AFLYST pga covi19.

Maj
Søndag den 17. maj i forsamlingshuset i Hejlsminde og ved havnen. Udstilling om Hejls og Genforeningen i 1920. Fejring af genforeningsjubilæet med taler og sang. Mulighed for bustur langs den gamle grænse fra Hejlsminde ti Vamdrup, samt andre events. Se hjemmesiden og dagspressen til foråret. Der kommer et nyhedsbrev ud i midten af april med alle oplysninger om dagen. AFLYST pga covi19.

2018/2019

Oktober
Generalforsamling og foredrag ved Jørn Buch ”De oldenburgske konger og deres betydning”
Jubilæumsudstillingen ”Borg-By og Land” lavet af de lokalhistoriske arkiver i Kolding Kommune i anledning af ”Koldinghus 750 års jubilæum” Det er en meget stor og meget seværdig udstilling.

November
Fællesmøde med pastoratsrådet: Forhenværende præst i Hejls, Lisbeth Torp og hendes mand Ian Heilmann foredrager gennem oplæsning og billeder Johannes Larsens og Johannes V. Jensens vidunderligt sansemættede fælles ode til de danske årstider og dansk natur fra 1923.

Januar
Lokalhistorisk billedaften ”Foreningsliv og kulturliv i Hejls gennem tiderne” ved Gunnar Krag.

Marts
Foredrag om ”Jellingmonumenterne og deres tydning i lyset af de sidste års fund” ved museumsinspektør Adam Bak, Jelling.

2017/2018

Oktober
Generalforsamling og foredrag ”Da fanden var løs i Tyrstrup Sogn” ved Nancy Petersen, Haderslev.

November
Fællesmøde med pastoratsrådet: Foredrag ”Frontliv, faneflugt og fangelejr” Sønderjyder i den store krig 1914-1918 ved Museumsinspektør René Porsgaard Rasmussen, Museet på Sønderborg slot
Arkivernes dag: Åben hus i arkivet og udstilling om Hejls-erindringer.

Februar
Lokalhistorisk billedaften og film ”Hejls set fra luften 2” samt ”Gamle film fra Hejls” ved Finn Jensen og Gunnar Krag.

Marts
Foredrag om ”Vikingetids guldfundene ved Fæsted” ved museumsinspektør Lars Grundvad, Museet på Sønderskov.

2016/2017

Oktober
Generalforsamling og foredrag ved Carsten Porskrog Rasmussen, om ”Trediveårskrigen med lokalt islæt. I samarbejde med Folkeuniversitetet.

November
Arkivernes dag med åbent hus i arkivet. Emne ”Skolebilleder”
Fællesmøde med Vejstrup-Hejls-Taps pastoratsråd. Holger Lissner tidligere Sdr. Bjert. Salmesangsaften med Holger Lissner.

Februar
Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag først annonceret med Hejls i 1950erne og frem, men blev ændret til ”Hejls set fra luften 1”.

Marts
Foredrag ved Nancy Petersen, Christiansfeld ”Da fanden var løs i Tyrstrup sogn” blev ændret til oktober 2017 pga sygdom.

2015/2016

Oktober
Generalforsamling og foredrag ved Tenna Kristensen, Haderslev Museum om ”En skattekiste fyldt med gravhøje, voldsteder og mindesten”

November
Fællesmøde med Vejstrup-Hejls-Taps pastoratsråd. Leif Hansen Nielsen, Aabenraa ”Den danske udvandring til USA 1860-1920. Under folkeuniversitetet.
Arkivernes dag med åbent hus i arkivet.

Februar
Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag ”Efterskolen i Hejls 1891-1920 – Hejls Kommuneskole indtil 1920.

Marts
Foredrag ved Frauke Witte, Haderslev Museum ”Porten til Norden” om udgravningerne ved Dannevirke.

2014/2015

Oktober
Generalforsamling: og foredrag om ”En flig af en hærs sammenbrud” ved Politiinspektør Ove Kronborg, Høruphav.

November
Fællesmøde med Vejstup-Hejls-Taps pastoratsråd. Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev, vil tale om et selvvalgt emne.

Januar
Lokalhistorisk billedaften ved Kirsten Degn og Gunnar Krag. Hejls historie for nytilflyttere.

Marts
Foredrag ved Arkæolog Erling Madsen om ”Arbejdet ved Femern Bælt projektet” og fundene i forbindelse hermed.

2013/2014

Oktober
Generalforsamling og foredrag om ”Æ Kleinbahn” ved Peter Hansen fra Haderslev.

November
Fællesmøde med Vejstrup-Hejls-Taps pastoratsråd. Foredrag ved Lektor Jørn Buch, Haderslev, ”Optakten til krigen i 1864”.

Januar
Lokalhistorisk billedaften ”Håndværk og handel i Hejls i gamle dage” ved Gunnar Krag og Kirsten Degn

Marts
Foredrag ved Gert Ravn om ”Oksbøl flygtningelejr”.

2012/2013

Oktober
Generalforsamling: Derefter foredrag af Jens Simonsen, Vargaarde, Hejls om sin bog ”Fra farmer til fæstebonde”

November
Fællesmøde med pastoratsrådet: Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev, holder foredrag om Dronningens Gobeliner.

Januar
Lokalhistorisk billedaften med Gunnar Krag og Kirsten Degn ”Hejls kirkes historie, og kirkens renovering i 2012.

Marts
Foredrag af Lars N. Henningsen, Aabenraa, ”Kampen mod den nye agenda i 1797” om en folkelig protestbevægelse i Sønderjylland sidst i 1790érne.

2011/2012

Oktober
Generalforsamling: Foredrag af Helle Juhl, Skartved ”Der var så dejligt derude på landet”

November
Arkivernes dag. Udstilling om ”Købmand Christen Hansens Købmandshandel og Kro” og åbent hus i arkivet kl 10-17.
Fællesmøde med Menighedsrådet. Kristian Massey Møller holder foredrag om ”Danmarks historien i min fars og min tid”

Januar
Lokalhistorisk billedaften. Gunnar Krag og Kirsten Degn fortæller om Hejlsminde

Marts
Foredrag ved Leif Hansen fra Varde ud fra hans bog ”I seng med fjenden”

2010/2011

Oktober
Foredrag ved Ellen Hansen, Christiansfeld med udgangspunkt i hendes bog om ”Kammerherreinde Christina Frederikke von Holstein fra Favervraagaard”.
Præsentation af årsskriftet og smagsprøver på ”Bagværk fra mors og bedstemors tid”.

November

Foredrag ved Universitetslektor Carsten Porskrog Rasmussen, Århus Universitet, om ”Schackèrne fra Schackenborg og Rantzau´erne fra Trøjborg”. Fællesmøde med pastoratsrådet og folkeuniversitetet.

Januar
Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Marts
Foredrag ved Arkæologerne Mads Leen Jensen og Mette Sørensen om ”Udgravningerne på Bestseller-grunden” ved Bramdup ved Haderslev.

2009/2010

Oktober
Foredrag ved Journalist Helle Juhl, Skartved om ”Husbestyrerinde søges”.
Foredrag ved Museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg, om ”Nationale symboler i det danske rige 1830-2000” Fællesmøde med Folkeuniversitetet og Pastoratsrådet.

November
Foredrag ved Arkæolog Henning Nielsen, Hejls om ”Udgravningen af bispeborgen på Als”.

Januar
Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Marts
Foredrag ved Historiker Asser Amdisen om ”Struense og Caroline Mathilde”

2008/2009

Oktober
Foredrag ved Poul Berig, leder af Kongeå-museet i Vamdrup, om ”Kongeå-grænsen og dens historie”.
Fællesmøde med menighedsrådet. Vagn Dalgaard fortæller om sine vandreture langs vestkysten ”Fra Rudbøl til Skagen”.

November
Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Januar
Foredrag ved Museumsinspektør Orla Madsen, Museum Sønderjylland, om ”Oldtiden i Sønderjylland”.

Marts
Foredrag ved Arkæolog Erling Madsen om ”De nylige arkæologiske fund i Vonsild og deres sammenhæng med den kendte viden om Sønderjyllands oldtidshistorie”.

2007/2008

Oktober
FOREDRAG ved Stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, Stadsarkivet i Kolding om” Kolding bys historie”. 

November
Foredrag ved Højskoleforstander Niels Ole Frederiksen, Esbjerg Højskole om ”Michael Tauber - En skæbnefortælling”.

Januar
Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Marts
Foredrag ved Museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev Museum, om ”Bebyggelsesstruktur og bebyggelsesskikke” i Hejls-Hejlsminde området.

2006/2007

Oktober
"Gamle Hejlsinge” fortæller om ”Hejls i deres barndom og ungdom”. Jubilæumsudstillingerne vises igen på ”Engbo”.

November
Fælles møde med menighedsrådet. Niels Jensen fortæller om den danske historie i Dansk Vestindien.

Januar
Foredrag ved Universitetslektor, dr. Phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Århus Universitet om ”De danske konger som hertuger af Sønderjylland”. I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Marts
Lokalhistorisk aften. Mag.art. Henning Nielsen, Korsør og Hejls, holder foredrag om ”Vargaardes” historie.

2005/2006

Oktober
Foredrag – ”Nedstyrtning af RAF fly ved Avnø Vig under 2. verdenskrig”, Leif Thomsen, Anslet.

November
UDSTILLING ”UDVANDRINGEN FRA HEJLS TIL AMERIKA” ENGBO.
Foredrag – ”Luther og Haderslev som Nordens Wittenberg”, Jørn Buch, lektor,  Haderslev, i samarbejde med Hejls Menighedsråd.
Foredrag – ”Hejlsmindes tilblivelse og tidlige historie”, Henning Nielsen, mag.art. Korsør, en lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Christiansfeld og brødremenigheden”, Ilse Søgaard, Christiansfeld.

Marts
Foredrag – ”Hertug Hans den yngre og de senere hertuger”, Inge Adriansen,   museumsinspektør på Sønderborg Slot.

Maj
UDSTILLING – ”HEJLSMINDES HISTORIE” – ”UDVANDRINGEN FRA HEJLS TIL AMERIKA” – ”SYDBANENS HISTORIE” – ”PLEJEHJEMMET ENGBO`S HISTORIE” – ”GÅRDHISTORIE” – ”LOKALARKIVETS HISTORIE” – ”HEJLS BRUGSFORENINGS HISTORIE” – ”ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER I HEJLS”, ENGBO.

2004/2005

Oktober
Foredrag – ”Borgmester i Christiansfeld Kommune” Bent Skriver, Hejls.
Lysbilleder – ”Rejse til Kina”, Jens Christian Gjesing, borgmester, Haderslev.

November
Lysbilleder – ”Nu og før i Hejls og Hejlsminde 3”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Hertug Hans den Ældre”, Lennart Madsen, museumsinspektør, Haderslev.

Marts
Foredrag – ”Dansk historielærer i Sydslesvig”, lektor Lone Anker Jacobsen, Flensborg.

2003/2004

Oktober
Foredrag – ”Mindegårdens sommerhusområde og Hejlsminde 1950 – 2003”, Georg Skøtt, Mindegården, Hejlsminde.

November
Foredrag ”Barbara” af Jørgen Frantz-Jacobsen – genfortalt af Birgitte Arendt, Haderslev.
Lysbilleder – ”Nu og før i Hejls og Hejlsminde 2”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

Marts
Foredrag – ”Bebyggelse som landskab”, Jørgen Toft Jessen, arkitekt, Haderslev.

Maj
UDSTILLING – ”MENIGHEDSRÅDETS 100-ÅRS JUBILÆUM”, VÅBENHUSET I KIRKEN.

2002/2003

Oktober
Foredrag – ”Forstander på Skamlingsbanke Ungdomsskole”, Johannes Larsen, Hejlsminde.
Foredrag – ”Det lyder som et eventyr”, forstanderparret Dibbern, Højer ungdoms skole, i samarbejde med Hejls Menighedsrådet.

November
Lysbilleder – ”Nu og før i Hejls og Hejlsminde 1”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Domænegårde i Sønderjylland”, Ingvert M Terkildsen, major, Fredericia.

Marts
Foredrag – ”Jernalder omkring Christiansfeld”, H.C. Andersen, arkæolog, Haderslev Museum.

2001/2002

Oktober
Foredrag/fortælling – ”Jagtforening i Hejls”, Arne Philipsen, Hejls. 
Foredrag/sangaften – ”Den folkelig sang”, Jens Rosendal, højskolelærer, Ballum, i samarbejde med Hejls Menighedsrådet.   

November
Lysbilleder – ”Hejls i 1940`erne og 1950`erne”, Gunnar Krag og Kirsten Degn Hejls, en lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Bøddelslægter i Sønderjylland”, Querling Jacobsen, læge, Tønder.

Marts
Foredrag – ”Vitus Bering”, Orla Madsen, museumsinspektør, Haderslev museum.

2000/2001

Oktober
Lysbilleder – ”Kolding Sydbane”, Svend Erik Brodersen, Vamdrup.
Foredrag – ”H.C. Andersen og damerne”, Anne Lide Arnstrup, i samarbejde med Hejls Menighedsråd.

November
Film – ”Fra det gamle Hejls”, Georg Skøtt/Hans Flensburg, en lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Stednavne i Hejls sogn og Tyrstrup Herred”, Gordon Albøge, Lektor, Institut for navneforskning, Københavns universitet.

Marts
Foredrag – ”Slesvig fra nationalisme til regionalisme”, Jørgen Kühl, direktør Grænseforskningsinstituttet i Aabenraa.


1999/2000

Oktober
Foredrag – ”Min barndom i Kehlet”, Vagn Rasmussen, Fjelstrup.

Oktober
Udstilling – ”Kjær Mølle gennem 300 år”, Lokalhistorisk messe på Hoptrup Højskole.

November
Foredrag/sang – ”Hildegard von Bingen”, Kirsten Kjærulff og Jette Thomsen
Arrangementet begynder kl. 19.00 med gudstjeneste og sang i Hejls Kirke og kl.19.45 med foredrag på Engbo.

Januar
Foredrag – ”Bygninger i Christiansfeld”, Jørgen Toft Jessen, arkitekt, Haderslev.

Februar
Foredrag – ”Udskiftning i Hejls år 1787”, Gunnar Krag, Hejls.

1998/1999

Oktober
Fortælleaften - ”Gamle Hejlsinge fortæller om Hejls for 50 – 60 år siden”.
Foredrag – ”Kaj Munk”, Bjarne Nielsen, Brovst, i samarbejde med Hejls Menighedsråd og Husmorforeningen.

November
Lysbilleder – ”Hejlsminde og skibsfarten”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Herregårde på Haderslev – Koldingegnen fra ca. 1500”,  Carsten Porskrog Rasmussen, universitetslektor, Aabenraa.

1997/1998

Oktober
Foredrag – ”Gravenshoveds historie”, Vagn Rasmussen, Fjelstrup.

November
Foredrag – ”Jerusalem” (Selma Lagerlöf), Doris Ottosen, højskolelærer Løgumkloster.
Lysbilleder – ”Handel og Håndværk i det gamle Hejls”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

Marts
Foredrag – ”Fattiggårde i Sønderjylland i forrige århundrede”, Anne Marie Jacobsen og Birgit Weitling. 

1996/1997

Oktober
Foredrag – ”Et flittigt og økonomisk folk”, om hørdyrkning i Haderslev og Tyrstrup Herreder i 1700 – tallet, Lars Henningsen, Flensborg.

November
Lysbilleder – ”Hejls / Hejlsminde”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls En lokalhistorisk aften.

Januar
Foredrag – ”Landbruget i Sønderjylland i stenalderen”, Erik Jørgensen, arkæolog, Stevelt.

1995/1996

Oktober
Foredrag – ”Stenalderfund ved Tybrindvig, Hans Dal, marinebiolog.
Foredrag – ”Kys frøen”, Peter Værum, Rønshoved, højskolelærer, i samarbejde med Hejls menighedsråd.

November
Udflugt til det gamle Museumshus, Aabenraa hos Helene Michelsen/Aflyst.

Januar
Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1920 – 1945”, Jørn Buch, Haderslev.

Februar
Foredrag – ”Jernalderfund i Stepping”, Per Edelberg, Haderslev museum.

Marts
Foredrag – ”Ribes vikinger”, Stig Jensen, antikvar, Ribe Museum. 

1994/1995

Oktober
Foredrag – ”Hejls forsamlingshus 1880 – 1962”, Gunnar Krag, Hejls.
Lysbilleder – ”Fra Cairo til Kapstaden på motorcykel”, Nina og Hjalte Tin, i samarbejde med Hejls menighedsråd.

Januar
Foredrag – ”Danske dronninger på Koldinghus”, Vivi Jensen, Kolding.          

Februar
Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1914 – 1920 og genforeningen”, Jørn Buck, Haderslev.

Marts
UDSTILLING – ”KJÆR MØLLES HISTORIE 1600 – 1980” – ”SKOLERNE I HEJLS” – ”HEJLS KIRKEGÅRD I KULTURHISTORISK BELYSNING”.     

1993/1994

Oktober
Foredrag – ”Herremænd og voldsteder i Sønderjylland”, Lennart Madsen, Haderslev.

Oktober
Foredrag – lysbilleder om ”Christen Kolds liv og virke”, Lars Thorkild Bjørn, fælles med Hejls menighedsråd.

Januar
Foredrag ”Sønderjylland under fremmedherredæmmet 1864 – 1920”, Jørn Buch, Haderslev.

April
UDSTILLING – ”HEJLS KIRKEGÅRD I KULTURHISTORISK BELYSNING” OMTATTENDE BILLEDPLANCHER, VIDEOOPTAGELSE, SAMT KARTOTEK OVER HEJLS KIRKEGÅRDS GRAVSTEDER, HADERSLEV MUSEUM.  

1992/1993

Oktober
Foredrag – ”Bygebjergs ældste historie”, Gunnar Krag, Hejls.

November
Foredrag – ”Den nationale vækkelse i Sønderjylland i 1800-tallet”, Dr. Phil H.V. Gregersen, Haderslev.

Januar
Foredrag – lysbilleder ”Gamle marknavne i Hejls sogn”, Inge Mortensen, Hejls.

Februar
Foredrag – lysbilleder ”Grænsegendarmeriet 1864 – 1920”, Åge Hansen, Kruså.

1991/1992

Oktober
Foredrag – ”Landet med de store gårde”, Anker Thygesen, Haderslev Museum.

Januar
Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1700 – 1815”, Lars Henningsen, Aabenraa.

Februar
Foredrag – ”Kolding bys historie i middelalderen”, Vivi Jensen, Kolding.

Marts
Foredrag - ”Vargaarde” fra adelssæde til kongelig forpagtergård, Henning Nielsen, Korsør. 

1990/1991

Okt:
Lysbilleder – ”Fra det gamle Hejls”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

November
Foredrag og Lysbilleder – ”Om gamle kirkegårde”, J.P. Junggreen, Aabenraa

                   i samarbejde med Hejls menighedsråd.

Januar
Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1500 – 1600”, Henrik Fangel, Aabenraa.

April
10 ÅRS JUBILÆUM, MED RECEPTION - ÅBENT HUS - UDSTILLINGEN - ”LYSBILLEDFOREDRAG OM HEJLS KIRKEGÅRD I KULTURHISTORISK BELYSNING” VED INGE MORTENSEN, HEJLS.

1989/1990

Oktober
Lysbilleder – ”De sidste 20 år i Hejls”, Hans Sørensen, Hejlsminde.

Januar
Foredrag – ”Sønderjyllands historie i middelalderen”, Lennart Madsen, Haderslev museum.

Februar
”Tøm kommodeskuffen” – Steen Møller, Haderslev.

Marts
31.03 01.04 UDSTILLING – ”FORENINGSLIVET GENNEM 100 ÅR”.          

Juli
UDSTILLINGEN FRA MARTS Vist I MINDEGÅRDEN´S LADE.

1988/1989

Oktober
Foredrag og Lysbilleder - ”Vejstrup/Hejls andelsmejeri gennem 100 ÅR”.

Januar
Foredrag og Lysbilleder - ”Sønderjyllands historie” ved Steen Andersen, Haderslev museum.

Marts
18. 19. UDSTILLING – ”DEN SYDLIGE DEL AF HEJLS SOGN 1789 – 1989”, SKOLEN.

April
DELE AF ÅRET UDSTILLING VISES PÅ HISTORISK MESSE PÅ HADERSLEV MUSEUM.

 Juli
UDSTILLINGEN FRA MARTS VIST I MINDEGÅRDEN´S LADE. 

1987/1988

Oktober
Foredrag og Lysbilleder ”Haderslev bys historie, Henrik Fangel.

November
Foredrag og Lysbilleder ”Landbrugsbygninger gennem 100 år” Arne Burkall, Østerlindet.

Marts
26. 27. UDSTILLING – ”HEJLS BYS HISTORIE 1787 – 1988” - ” PRÆSTEGÅRDEN 1817 – 1988”, SKOLEN.

Juli
UDSTILLING FRA MARTSVIST I MINDEGÅRDEN´S LADE.

1986/1987

December
Foredrag – ”Hejls i 1700-tallet, mennesker og slægter”, Gunnar Krag, Hejls.

Januar
Foredrag – ”Friskolelærernes levevilkår”, Dorthe Thirslund, Næstved.

Marts
UDSTILLING – ”HEJLSMINDE GENNEM 200 ÅR”, SKOLEN.

1985/1986

Februar
Foredrag: ”Mit liv som landsbylæge”, A Dolmer/aflyst.

Marts
Lysbillede foredrag ”Kolding Sydbanen”, Svend Brodersen, Vamdrup.

Marts
23. 24. UDSTILLLING – ”HEJLS OVERBY GENNEM 200 ÅR 1787 – 1985”, SKOLEN.

1984/1985

Oktober
Film – ”Tørvemosen under 2. verdenskrig”, samt andet fra det gamle Hejls/Hejlsminde, film fra Bygebjerg, lånt/fortalt af Hans Flensburg, Hejls.

November
Foredrag om ”Udskiftningen af gårde og ejendomme i Hejls i året 1787” ved adjunkt Gunnar Krag, Trappendal, Hejls.

Marts
Foredrag – ”Om ophold i Horserød/Frøslev/Neugammen, H.C.Rasmussen, Christiansfeld.

1983/1984

Oktober
Film – ”Dagliglivet i Hejls/Hejlsminde” fortalt af Niels Skøtt, Mindegården, Hejlsminde.

November
Lysbilleder – ”Langs den gamle grænse”, Poul Berrig, lærer, Vamdrup.

Januar
Foredrag – ”Jep Fink, Bygebjerg” friskoler og de forskellige bevægelser i Hejls”, Olav V. Finneman, lærer, Jels.

Februar
Foredrag – ”Hejlsminde og det kongelig fiskeri”, Henning Nielsen, mag. art. København.

Marts
Foredrag – ”Trappendalhuset”, Aage Boisen, arkivleder, Christiansfeld i samarbejde med FOF/Aflyst.

Marts
Lysbilleder – ”Flystyrt ved Avnø Vig 2. verdenskrig”, Leif Thomsen, lærer, Fjelstrup.

1982/1983

Oktober
Lysbilleder – ”Fra det gamle Hejls”, Holger Andreasen, Hejlsminde.

1981/1982

Oktober
Indvielse af arkivets lokaler.
Foredrag – ”Oprettelse af et sognearkiv”, H.P. Drescher, Haderslev i samarbejdet med Lokalrådet for Hejls/Hejlsminde.

Marts
UDSTILLING AF FORSKELLIGT INDKOMMET MATERIALE, ENGBO
Åbent hus i arkives lokaler.

September
Kursus – ”Gotisk skriftlæsning”, Keck, lærer, Haderslev. Kursuset var over 4 gange.