Tegninger

Arkivet rummer en stor samling bygningstegninger (1924-67) af bygmester Søren Th. Jessen. Der er tegninger til huse, husmandssteder, stalde og lader i Hejls og fra egnen mellem Haderslev og Kolding, også enkelte fra Kolding by og Haderslev by.

Tegning af Sørens Th. Jessen til staldbygning på gården ”Kællingkær” fra 1954.
(Klik på billedet for at se tegningen i fuld opløsning)