Årets Program

Program for 2021-2022

Torsdag den 18. august 2022 er der lokalhistorisk gåtur til Kær Mølle området.
Der vil blive fortalt om Kær Mølles historie og om 1864-1920 grænsen ved Kær Mølle.

Torsdag den 6. oktober 2022 er der generalforsamling.
Efter generalforsamlingen er der foredrag om vikingerne i England ved Mads Ravn fra Vejle Museerne.

Fællesmøde den 10.11. eller 17.11.2022 i samarbejde med Pastoratrådet.
Emne: Haderslev Stifts 100 års jubilæum.

Torsdag den 26.1.2023 er der lokalhistorisk billedaften.
Emnet vil blive annonceret senere.

Torsdag dem 9.3.2023 er der foredrag
Arkitekt Anker Ravn Knudsen vil fortælle om Byggeskik og arkitektur i Nordslesvig før 1864.

Arrangementerne afholdes i Lokalcenter Hejls gl. Skole.