Årets Program

Program for 2023-2024
Arrangementerne afholdes i Lokalcenter Hejls gl. Skole, Hejls Landevej 20

 Torsdag den 5. oktober 2023 kl. 19.00
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Jørn Buch om  Frøslev og  Fårhuslejrene.

Torsdag den 9. november 2023 kl. 19.00
Fællesmøde med pastoratsrådet.
Skoleleder ved  Sjølund-Hejls Skole holder foredrag om "Titanic"

Torsdag den 25. januar 2024 kl. 19.00
Lokalhistorisk billedaften
Foredrag ved Knud Erik Dinesen: Handel og håndværk i Hejls fra ca. 1900 til i dag.


Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00:
Arkæologiske fund fra egnen mellem Kolding og Haderslev i de senere år. Foredragsholder: arkæolog Anders Hartvig, Museum Sønderjylland

 

Weekenden 13-14. april 2024:
Udstilling: Husmænd i Hejls 1787-1965 sammen med Den kreative gruppe i Lokalcentret

 

Torsdag den 22. august 2024 kl. 19.00:
Gamle film fra Bygebjerg ved Finn Jensen og Gunnar Krag

 

Torsdag den 10. oktober 2024: Generalforsamling.