Samlinger

Arkivets samlinger

  • Personarkivalier
   Arkivet indeholder en stor samling personarkivalier over personer med tilknytning til Hejls sogn. Det kan være personlige papirer, dagbøger, breve og erindringer og avisudklip, der fortæller om den enkelte person.

  • Foreningsarkivalier
   Arkivet råder over arkivalier fra ca. 50 foreninger med tilknytning til Hejls sogn

  • Erhvervsarkivalier
   Arkivet råder over en stor samling arkivalier fra virksomheder og håndværkere med tilknytning til Hejls sogn. Således findes alle arkivalier fra Vejstrup-Hejls Andelsmejeri fra den første dag i 1888 til mejeriet lukkede i 1971. Det samme gælder Hejls Købmandshandel og kro, hvor arkivet råder over 8 hyldemeter arkivalier fra virksomhedens start i 1889 og frem til lukningen i 2004.

  • Billeder
   Arkivet råder over ca. 7000 billeder. Samlingen omfatter en meget stor samling personbilleder tilbage fra 1880. Desuden indeholder samlingen billeder af alle huse og gårde i Hejls sogn fra forskellige tider. Således er samtlige huse og ejendomme blevet fotograferet i 1984.

  • Tegninger
   Arkivet rummer en stor samling bygningstegninger (1924-67) af bygmester Søren Th. Jessen. Der er tegninger til huse, husmandssteder, stalde og lader i Hejls og fra egnen mellem Haderslev og Kolding, også enkelte fra Kolding by og Haderslev by.

  • Kort
   Udskiftningskort 1787, Matrikelkort 1867, Målebordsblade over sognet 1/25000, Diverse kort over egnen 1850 - 2000, Atlas med kort fra den da kendte verden fra 1752

  • Kirkebøger og folkefortællinger
   Bland andet Kirkebøger.