„Capitala Tineretului din România Targu Jiu 2021-2022”

„Capitala Tineretului din România - Targu Jiu 2021-2022”, care oferera o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor, program solicitat de catre Fundația Județeana pentru Tineret Gorj membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T.

Capitala Tineretului din România

Programul le permite organizațiilor de și pentru tineret să promoveze temele importante pentru categoria socială pe care o reprezintă și ajută autoritățile locale să-i identifice problemele și să atragă investiții publice și private pentru rezolvarea acestora și dezvoltarea ecosistemelor de sprijin.

  • Cu fiecare oraș care va deține titlul de Capitala Tineretului din România, acest cadru se va transforma într-unul cu impact național, cu beneficii pe termen lung asupra țării noastre. Astfel, Capitala Tineretului din România poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

  • Demersul creează un program-cadru care vizează tineretul, în calitate de principal factor de dezvoltare urbană, și își propune să atragă atenția organelor decizionale la nivel local asupra importanței participării civice a tinerilor și a implicării lor în luarea deciziilor comunității locale.

  • Orașele din România care vor deveni capitale ale tineretului vor avea oportunitatea, prin participarea activă a tinerilor, să-și transforme propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete și să abordeze noi teme de interes pentru comunitățile locale.

  • Cu ajutorul unor noi modele de dialog structurat, dar și prin responsabilizarea și mobilizarea cetățenilor, programul își propune să aducă o contribuție semnificativă în procesul de armonizare a diversității locale din România, reușind, în același timp, să-i păstreze identitatea.

  • Odată cu depunerea candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din România, orașele care se înscriu în competiție fac un angajament privind crearea unui cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament care le va fi benefic nu doar în perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung.

  • Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea orașelor în care trăiesc vor duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune: tinerii vor deveni cetățeni activi, responsabili, productivi și loiali față de comunitatea locală din care fac parte

  • Mai mult, prin încurajarea unei guvernări transparente și a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către o colaborare intersectorială a orașelor din România.

  • Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va pune bazele dezvoltării unor parteneriate regionale și ale implementării unor proiecte construite pe schimburi de bune practici.