servicii / portofoliu

Voluntariat / EVS A.D.T.

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: Voluntariat/EVS, sunt următoarele:

 • Informare (directa si web/online Internet & social media );

 • Consiliere (directa si web/online Internet & social media );

 • Formare, capacitare, recrutare (directa si web/online e-learning);

 • Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;

 • Consultanta (directa si web/online Internet & social media);

A.D.T. alături de partenerii din proiect au demarat deja procesul de promovare, recrutare si informare a acțiunilor si proiectelor de voluntariat in principal EVS in general dezvoltând un blog tematic1 cu informații de baza vizavi de EVS accesibil la următorul link: evsgj.blogspot.ro/, precum si o pagina Tematica cu informații EVS realizata in rețeaua sociala Facebook accesibila la următorul link: www.facebook.com/EVSGORJ/; Aceste platforme online dezvoltate deja își propun sa sprijine procesul de promovare a acțiunilor si proiectelor de voluntariat in principal EVS in general oferind informații relevante despre voluntariat in principal in scopul susținerii si consilierii EVS câtor mai mulți potențiali beneficiari tineri

Responsabilizarea continua si implicarea activa a tinerilor este faptul ca din punctul nostru de vedere „vedem tinerii prezentul de astăzi si nu viitorul de mâine” cu alte cuvinte implicam tinerii direct din acest moment astfel încât ei sa simtă apartenența la dezvoltare locala si sa-si ofere sprijinul si suportul in inițiativele „oamenilor mari” adică eforturile instituțiilor publice coroborate cu cele ale societății civile prin intermediul ONG-urilor locale active in domeniu. Investiția in capitalul uman prin dezvoltarea resurselor umane in special a tinerilor este un proces care poate sa dureze chiar zeci de ani, in acest sens in cadrul acestui proiect investim ACUM prin responsabilizarea si implicarea activa si continua a tinerilor in acest proces de dezvoltare personala astfel încât sa avem rezultatele scontate in viitorul apropriat.

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: Voluntariat/EVS, sunt următoarele:

 • Proiectul de tineret I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat -I.M.P.A.C.T. http://impact2015.blogspot.ro/, finanțator Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI prin care s-a realizat Buletinul informativ online de tineret cu resurse de Voluntariat/ EVS pentru TineRI finanțator Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul de tineret (realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila) - I.M.P.A.C.T. - Impact Multiplicat de Provivasire Activități Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Platforma web cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. /arddimpact.blogspot.ro/, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 • Proiectul de tineret A.C.T.I.V.E.-“Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara Esențială” (realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila) http://active2020.blogspot.ro - prin care s-a realizat Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(ri)” - V4YOU finanțat prin Guvernul României - CNPT / M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului;

 • Proiectul I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. http://impact2014.blogspot.ro/, finanțator Comisia Europeana prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. in cadrul programului Tineret In Acțiune.

Publicații, Buletine informative, Ghiduri tematice dezvoltate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: Voluntariat/EVS, sunt următoarele:

 • 2013 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV -I.M.P.A.C.T. – Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acţiuni Culturale si de Tineret 2007 – 2013 TISMANA (ediție 2013) http://impact2015.blogspot.ro/,

 • 2013 Ghidul informativ cu RESURSE de tineret Tineri pentru Tine(ri) http://tineri2020tineri.blogspot.ro,

 • 2014 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. –- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acţiuni Culturale si de Tineret 2014 – 2020 TARGU-JIU (ediție 2014) http://impact2014.blogspot.ro/

 • 2016 Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(RI)” - V4YOU http://active2020.blogspot.ro

 • 2018 Buletinul informativ online de tineret cu resurse de Voluntariat/ EVS pentru TineRI http://evs4you2020.blogspot.ro/

https://en.calameo.com/read/00237017597314dc75571