SERVICII suport

Asociația “Dorna Tismana”

SCOP

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creșterii nivelului de trai.

MISIUNE:

Asociația Dorna Tismana membra a FJTG membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. își propune capacitarea comunităților ținta în ceea ce privește auto-gestionarea și dezvoltarea comunitară economică și socială pe termen lung.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.organizează următoarele acțiuni si activități in 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional / e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) prin implicarea activa a tinerilor & descoperirea de noi tineri talentați și promovarea acestora către o performanta cat mai înalta, astfel încurajând/asigurând oportunități de afirmare prin sprijinirea implicării active si directe a in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, toate acestea având ca si rezultat:

  • Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, prin realizarea in mod direct a diferitelor inițiative, acțiuni si activități educaționale, evenimente, diverse campanii de informare in domeniul proiectului etc.
  • Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura prin intermediul unor viitoare programe/proiecte de tineret, educaționale / e-learning, culturale de voluntariat/SEV si antreprenoriat/StartUp, derulate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T in cele 5 domenii de interes: de / pentru Tineret, Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional / e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) sunt următoarele:

  • Informare (directa si web/online Internet & social media);
  • Consiliere profesională & antreprenorială (asistență personalizată și mentorat) (directa si web/online Internet & social media);
  • Formare, e-learning capacitare, recrutare (directa si web/online e-learning);
  • Consultanta (directa si web/online Internet & social media);
  • Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media

Platforma profesionala web A.D.T – Asociația Dorna Tismana:

Asociația Dorna Tismana își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme acțiune in domeniul culturii conform statutului:

- Obiective operaționale/priorități/teme: Utilizarea creativității culturale ca mijloc de exprimare și educație non-formală.

- Teme de acțiune: organizarea de festivaluri, concursuri de orice fel, manifestări culturale, sportive și/sau științifice, semănării, simpozioane, conferințe, congrese și orice alte activități similare în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T este o organizație formata exclusiv din tineri, care de 10 ani le oferă acestora cadrul necesar învățării, dezvoltării personale si dobândirii de competente.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. tine sub umbrela patru comunități/rețele Internet & social media proprii A.D.T online: Platforma online SMART StartUp, I.M.P.A.C.T. v.1. & v.2. - 2014-2020, EVS GORJ, SI 2 INCUBATOARE DE AFACERI:

care organizează proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a contribui la formarea unor tineri excepționali.

Timp de 10 ani, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T a contribuit prin organizarea a cel puțin 23 proiecte, la educarea a 700 de tineri resursa, 30 de tineri membri activi si a peste 3000 de tineri beneficiari.

Astfel, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T a reușit de-a lungul timpului sa contribuie in mod esențial la transformarea potențialului in excepțional in cele 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional / e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial), devenind o organizație creatoare de viitor romanesc.

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către Asociația “Dorna Tismana” in 5 domenii: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional / e-learning si CULTURAL (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) sunt următoarele:

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către A.D.T. in domeniul de/pentru Tineret:

• Proiectul I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret, finanțator Comisia Europeana prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. in cadrul programului Tineret In Acțiune. 2013 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV -I.M.P.A.C.T. – Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret 2007 – 2013 TISMANA (ediție 2013)

Proiectul Tineri pentru Tine(ri) finanțator U.A.T. prin Consiliul Județean Gorj. 2013 Ghidul informativ cu RESURSE de tineret Tineri pentru Tine(ri)

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către A.D.T. in domeniul Educațional:

• Proiectul ‚Pentru Tineri prin Tineri’ finanțator Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret - ANST prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj. 2012 - publicația cultural-literara ‚ Pentru Tineri prin Tineri ’ ISSN 2286 – 0630

• Proiectul I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret finanțat de Ministerul Tineretului si Sportului. 2014 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. - Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret 2014 – 2020 TARGU-JIU (ediție 2014)

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către A.D.T. in domeniul Voluntariat/EVS:

• Proiectul Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI finanțator Ministerul Tineretului si Sportului. 2018 Buletinul informativ online de tineret cu resurse de Voluntariat/ EVS pentru TineRI

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către A.D.T. in domeniul CULTURAL (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial):

• Proiectul cultural de tineret Dezvoltare Culturala pentru Tineret prin care s-a realizat Spectacolul de muzica „TINERE TALENTE” desfășurat pe data de 5 decembrie Ziua Internațională a Voluntariatului finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

• Proiectul PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ finanțat prin M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului. 2016 Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către A.D.T. in domeniul Antreprenoriat / StartUp:

• Proiectul Îndrăznește Să reușești prin StartUp TineRI finanțator Ministerul Tineretului si Sportului. 2018 Ghidul web COMPLET StartUp TineRI cu resurse pentru informare a viitorilor tineri antreprenori

• Proiect START-UP D.A.C.I.A finanțat cu fonduri UE nerambursabile prin (FEADR / PNDR)

• Proiectul S.M.A.R.T Start-Up finanțat cu fonduri UE nerambursabile prin (FEADR / PNDR)

Responsabilizarea continua si implicarea activa a tinerilor este faptul ca din punctul nostru de vedere „vedem tinerii prezentul de astăzi si nu viitorul de mâine” cu alte cuvinte implicam tinerii direct din acest moment astfel încât ei sa simtă apartenența la dezvoltare locala si sa-si ofere sprijinul si suportul in inițiativele „oamenilor mari” adică eforturile instituțiilor publice coroborate cu cele ale societății civile prin intermediul ONG-urilor locale active in domeniu. Investiția in capitalul uman prin dezvoltarea resurselor umane in special a tinerilor este un proces care poate sa dureze chiar zeci de ani, in acest sens in cadrul acestui proiect investim ACUM prin responsabilizarea si implicarea activa si continua a tinerilor in acest proces de dezvoltare personala astfel încât sa avem rezultatele scontate in viitorul apropriat.