Anul European al Tineretului 2022

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: de/pentru Tineret, sunt următoarele:

 • Informare (directa si web/online Internet & social media );

 • Consiliere (directa si web/online Internet & social media );

 • Formare, capacitare, recrutare (directa si web/online e-learning);

 • Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;

 • Consultanta (directa si web/online Internet & social media);

Conform statutului A.D.T. își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme de tineret:

 • - Dezvoltarea capacității instituționale a structurilor asociative de tineret pentru gestionarea eficientă a activităților programelor/proiectelor derulate;

 • - Dezvoltarea activităților de formare - educație non-formala pentru stimularea autonomiei și participării socio-economice a tineretului;

 • - Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea vieții asociative a tineretului din mediul rural si regional.

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: de/pentru Tineret, sunt următoarele:

 • Proiectul de tineret - Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor(realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila) http://crict2020.blogspot.ro prin care s-a realizat Publicația pentru tineret - Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor finanțată prin Guvernul României CNPT / M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului;

 • Proiectul de tineret (realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila) - I.M.P.A.C.T. - Impact Multiplicat de Provivasire Activități Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Platforma web cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. /arddimpact.blogspot.ro/, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 • Proiectul de tineret Informația pentru Tine(ri) prin care s-a realizat Buletinul informativ de tineret „9 ne pasă de Tine(ri)”; (realizat in parteneriat cu Asociația Semănătorul Tismana) http://9nepasadetineri.blogspot.ro, finanțator Guvernul României - CNPT / M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului.

 • Proiectul de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)” (realizat in parteneriat cu Asociația Semănătorul Tismana) http://galdt.blogspot.ro finanțat prin Guvernul României – CNPT / M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului;

 • Proiectul de tineret I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat -I.M.P.A.C.T. http://impact2015.blogspot.ro/, finanțator Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul Tineri pentru Tine(ri) prin care s-a realizat Ghidul informativ cu RESURSE de tineret Tineri pentru Tine(ri) http://tineri2020tineri.blogspot.ro, finanțator U.A.T. prin Consiliul Județean Gorj.

 • Proiectul de tineret ‚Pentru Tineri prin Tineri’ prin care s-a realizat publicația cultural-literara ‚Pentru Tineri prin Tineri’ http://tineritismana.blogspot.com, finanțator Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret - ANST prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj.

 • Proiectul I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. http://impact2014.blogspot.ro/, finanțator Comisia Europeana prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. in cadrul programului Tineret In Acțiune.

Publicații, Buletine informative, Ghiduri tematice dezvoltate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: de/pentru Tineret, sunt următoarele: