servicii / portofoliu

Cultura A.D.T.

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial) sunt următoarele:

 • Informare (directa si web/online Internet & social media );

 • Consiliere (directa si web/online Internet & social media );

 • Formare, capacitare, recrutare (directa si web/online e-learning);

 • Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;

 • Consultanta (directa si web/online Internet & social media);

Asociația “Dorna Tismana” - A.D.T. își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme acțiune in domeniul culturii conform statutului:

- Obiective operaționale/priorități/teme: Utilizarea creativității cultural-artistice ca mijloc de exprimare și educație non-formală.

- Teme de acțiune: organizarea de festivaluri, concursuri de orice fel, manifestări culturale, sportive și/sau științifice, semănării simpozioane, conferințe, congrese și orice alte activități similare în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial) sunt următoarele:

 • Proiectul cultural de tineret Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri inițiativă a A.I.D.S. finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 • Proiectul cultural de tineret (realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila) - I.M.P.A.C.T. - Impact Multiplicat de Provivasire Activități Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Platforma web cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. /arddimpact.blogspot.ro/, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 • Proiectul cultural de tineret PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ prin care s-a realizat Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” http://turismtismana.blogspot.ro finanțată prin M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul de tineret Program Pilot P.A.C.T. cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale in rândul tinerei generații finanțator Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul cultural de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Țicleni (realizat in parteneriat cu Asociația Semănătorul Tismana) http://observatorculturalzonal.blogspot.ro prin care s-a realizat Publicația pentru tineret Revista cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni finanțator M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul cultural de tineret I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat -I.M.P.A.C.T. http://impact2015.blogspot.ro/, finanțator Ministerul Tineretului si Sportului

 • Proiectul cultural de tineret Dezvoltare Culturala pentru Tineret prin care s-a realizat Spectacolul de muzica „TINERE TALENTE” desfășurat pe data de 5 decembrie Ziua Internațională a Voluntariatului http://tmgorj.blogspot.ro/, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 • Proiectul cultural de tineret I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. http://impact2014.blogspot.ro/, finanțator Comisia Europeana prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. in cadrul programului Tineret In Acțiune.

Publicații, Buletine informative, Ghiduri tematice dezvoltate de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in domeniul de interes: Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial) sunt următoarele:

 • 2012 - Publicația cultural-literara ‚ Pentru Tineri prin Tineri ’ ISSN 2286 – 0630 http://tineritismana.blogspot.com,

 • 2014 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. –- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acţiuni Culturale si de Tineret 2014 – 2020 TARGU-JIU (ediție 2014) http://impact2014.blogspot.ro/

 • 2016 Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” http://turismtismana.blogspot.ro

 • 2016 Publicația pentru tineret Revista cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni http://observatorculturalzonal.blogspot.ro