A s o c i a ț i a

D o r n a T i s m a n A

SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creșterii nivelului de trai.

Ne puteti sprijini:

- Redirecționând în 3 pași simpli https://www.redirectioneaza.ro/asociatia-dorna-tismana/doilasuta
- Prin PayPal https://www.paypal.com/paypalme2/Adt2020

Campania Brâncuși 7@rte - SUSȚINE CULTURA SI TINERII ! sub aspectul cultural-artistic al artelor creative/recreative încurajând si asigurând oportunități de afirmare & exprimare culturală

Ne puteți susține Campania 7@rte: cu donații direct pe platforma Bursa Binelui

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Campania-Brancusi-7Arte

MISIUNE: Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. membra a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Gorj F.J.T. membra a Fundaţiei Naționale pentru Tineret F.N.T. își propune capacitarea comunităților ținta în ceea ce privește auto-gestionarea și dezvoltarea comunitară economică și socială pe termen lung.

SERVICII suport de/pentru tineret oferite de A.D.T. in 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional si Cultural:

  • Promovare web - online
  • Informare web - online
  • Consultanta StartUp
  • Formare, capacitare
  • Consiliere TINERET

CONTACT Asociația „Dorna Tismana”:

Telefon: 078 4321 121

Platforma profesionala WEB A.D.T. – Asociația „Dorna Tismana”:

http://dornatismana.blogspot.com

○ BLOG-ul A.D.T. wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com/

Platforma PROFESIONALA web StartUP DACIA

S I M U L A T O R – FORMULAR conceput sa aveți șanse 100% de finanțare a PLANULUI de AFACERI

200.000 LEI /44.000 euro (NERAMBURSABILI) Obținere finanțare prin programul StartUp Nation ROMANIA !

Asociația „Dorna Tismana” a lansat proiectul S.M.A.R.T Start-Up –„Susținerea şi motivarea antreprenorilor responsabili TineRI”, care urmărește creșterea gradului de educație antreprenorială, aplicând un pachet de măsuri în domeniul antreprenorial – formare, asistență personalizată, mentorat asupra grupului țintă care va putea materializa propriile idei de afaceri în acțiuni concrete, va genera noi locuri de muncă durabile de calitate, susținute pe termen lung inițiativele de afaceri în mediul urban/rural din comunitățile țintă.