Focus op Christus

Welkom

Van harte welkom op deze site die ontworpen is in de Coronatijd met Coronalockdown in 2020, waarin heel wat mensen in afzondering door het Coronavirus, zich vragen stelden over het leven, zin van het leven, het waar naar toe, de paden te bewandelen, enz., maar ook meer aandacht gingen schenken aan het spirituele.

De betrachting van deze site is om licht te werpen op de zaken die wij ons werkelijk moeten aantrekken en waarop wij onze aandacht het meest moeten schenken.

Wij hopen hier enkele veel gestelde vragen te kunnen beantwoorden en hopen dat de verdere doorverwijzingen naar aanvullende teksten u ook verder op weg kunnen helpen om de juiste focus te krijgen en meer inzicht te kunnen geven in de Bijbelse Waarheid, die door vele instanties maar al te graag verdoezeld wordt.

Jezus Christus

Zo een 2000 jaar geleden werd er een man geboren die als controversieel figuur over de gehele wereld met de jaren voor heel wat discussie heeft gezorgd.

Er zijn al heel wat woorden, maar ook letterlijke en figuurlijk is er al heel wat bloed door en voor hem gevloeid.

Er zijn heel wat mensen die zelfs beweren dat die persoon niet heeft bestaan, terwijl zij wel geloven dat bepaalde personen wel bestonden en meer aandacht krijgen dan hij, alhoewel er over hen heel wat minder is geschreven en minder bewijs van hun bestaan is. Zij verwerpen hem of willen meestal niet geloven in hem omdat zij atheïst zijn, en omdat vele mensen die man als god aanschouwen en volgens hen er geen God bestaat kan hij dan ook niet bestaan hebben. Zij maken achter de fout om, zoals diegenen die denken dat Jezus God is, om te denken dat Jezus God zou kunnen zijn, terwijl hij een werkelijke historische en Bijbelse figuur is.

Op deze website willen wij kijken naar die belangrijke figuur en er op wijzen waarom onze focus in ons leven op hem zou moeten berusten.

Christelijke Kerk

Rond de figuur van Christus zijn er heel wat geestelijke stromingen gevormd die voor hun gemeenschappen 'kerken' hebben opgericht.

Rond Jezus Christus, die eigenlijk Jeshua Ben Josef noemde, en als de Kristos of Christus werd aanzien, zijn er heel wat geloofsgroepen ontstaan die onder de koepels van het Christendom en de Christenheid vallen.

Men kan niet nalaten om hier op te moeten kijken daar in dat christendom een variëteit van geloofsgemeenschappen is die zeer uiteenlopende stellingen en gebruiken hebben.

Op deze site gaan wij na hoe dit is gekomen en of dat wel in overeenstemming is met de betrachtingen van die man en zijn eerste volgelingen of de allereerste 'christenen'.