serious games‎ > ‎announcement(s)‎ > ‎terragon‎ > ‎

proposal

final project(s) / english translation

Terragon NME interactive game

produced by Ahead of the Game / Terragon


Omschrijving van het project


Het Terragon Natuur Spel betrekt kinderen van 7 tot 9 jaar bij de natuur in hun eigen stad door middel van een online game in combinatie met ervaringen buiten, in de natuur.

Tegenwoordig blijven schoolkinderen verstoken van natuur en milieueducatie, gedeeltelijk omdat er niet veel budget meer is voor uitstapjes. Er zijn wel lesprogramma’s voor natuur en milieueducatie, zoals de Keuzekisten uit Den Haag, maar die zijn helemaal op tekst gebaseerd en bieden geen daadwerkelijke ervaringen in de natuur. Wij denken dat we dit kunnen verhelpen door een online game te koppelen aan ervaringen in de natuur.  Met drie scholen wordt op school de game uitgevoerd spelen we de game op school, waarna een klein groepje per klas naar Terragon komt om te onderzoeken waar de wereld uit de game zich “in het echt” bevindt. Daarvan maken zij een online verslag  voor hun  klas. De resultaten worden op een feestelijke afsluiting gedeeld in het “real life”  Terragon, waarbij ook de ouders uitgenodigd worden.


Met het Natuur Spel geven we Amsterdamse schoolkinderen de kans om een betere band te hebben met de natuur en halen we ze achter hun spelcomputer vandaan om samen buiten te spelen.a. Wat is de titel van het project?

Terragon Natuur en Milieu Educatie interactive game


b. Geef een korte samenvatting van de inhoud van het project.

In dit project is een pilot voor het basisonderwijs van een online game op basis van de werkwijze van de keuzekisten uit Den Haag, met een verhaallijn en een offline bezoek aan Terragon in de Tuinen van West. De werkwijze is gebaseerd op leren voor duurzame ontwikkeling, en wordt concreet gemaakt met het thema voedsel omdat er veel voedsel geproduceerd wordt in De Tuinen van West, een natuur-, stadslandbouw- en recreatiegebied van circa 400 hectare in Amsterdam Nieuw-West.

Met drie scholen wordt op school de game uitgevoerd, waarna een klein groepje per klas naar Terragon komt om te onderzoeken hoe het in het echt zit. Daar maken zij een online verslag van voor de klas. De resultaten worden op het laatst gedeeld in een evenement op Terragon, waar ook de ouders uitgenodigd worden.


We gaan gebruiken maken van het XIMPEL platform voor interactieve media. XIMPEL is uitermate geschikt voor het Terragon educational game concept, waarin het vertellen en doorgeven van verhalen centraal staan. De ervaringen van de deelnemers worden geregistreerd in de vorm van verschillende media, waaronder tekeningen, foto's, audiofragmenten en videos en kunnen binnen XIMPEL vervolgens worden samengebracht om een verhaal te maken.


Deze media-elementen vormen de basiselementen die binnen het XIMPEL platform aan elkaar kunnen worden gekoppeld door middel van visuele markers genaamd overlays. Behalve de media-elementen die de deelnemers zelf aanleveren is het mogelijk om additionele bronnen toe te voegen ter verdieping. Hierbij kan gedacht worden aan geografische kaarten, (links naar) achtergrondartikelen en YouTube videos. Hierdoor kunnen de interacties mogelijk nog rijker gemaakt kunnen worden.


Nadat een verhaal binnen XIMPEL is vastgelegd in de vorm van een zogenaamde playlist, kan deze (interactief/non-linear) worden teruggekeken, maar vervolgens ook verder worden uitgebreid, waardoor er steeds meer content beschikbaar komt, die ook online beschikbaar kan worden gemaakt.


De resultaten wirden beschikbaar gemaakt via een speciale website: terragongames.nl


Terragon educational games -- beoordelingscriteria

Uitgaand van de vereisten gesteld aan het leren in de 21e eeuw [1],

(1) cognitieve competenties, (2) intra-persoonlijke competenties en (3) interpersoonlijke competenties, richten we ons bij de terragon educational games op aandacht voor de realiteit, zoals natuur, lokale gemeenschappen, en beroepsactiviteiten (ambacht & handel), het vinden van een persoonlijke interesse en een perspectief van waarneming, alsook de overdracht van opgedane kennis en inzicht naar anderen, daarbij gebruikmakend van interactieve media, zoals ondersteund door het ximpel platform.

Leren, in een dergelijke context, moet gezien worden als een groepsactiviteit, waarbij de principes van de "swarm"gelden, afstemming op elkaar, wisselend leiderschap, en milde, prestatieverhogende competitie. In de opzet van terragon educational games staan samenwerking, persoonlijke verdieping, en overdracht centraal, en voor wat de educationele doelstellingen betreft zien wij bij de studenten het verdiepen van kennis en het ontwikkelen van oordeelsvermogen als belangrijke elementen, naast de activering van werkzaamheid en productiviteit door adequaat begeleid groepswerk.

In deze opzet pas, naar ons idee, voor de beoordeling van het verrichtte werk het beste een proces van peer-review, in de meest simpele vorm via likes en commentaar in een (micro) sociaal netwerk, en in een uitgebreidere vorm als beoordeling middels punten, aangevuld met commentaar, op de criteria: relevantie, expressiviteit en uitdaging, die aspecten in het op te leveren werk aangeven, die naar het idee van de leiders van terragon educational games, essentieel zijn voor de educationele doelstellingen van dit project, activering van interesse en het stimuleren van de wens verder te leren, dat wil zeggen nadere verdieping van de opgedane kennis op school!


c. Waarom wilt u dit project starten?

De vervreemding van de natuurlijke omgeving gaat ons aan het hart. Aan de andere kant kunnen mensen al zoveel innovatieve technologieën ontwikkelen, dat het zonde is om daar geen gebruik van te maken. Maar de online wereld staat in onze visie in dienst van de offline wereld.

Onze jarenlange internationale ervaring met mixed-reality gaming willen we nu graag inzetten op ons eigen terrein, een 2,5 acre stuk land in De Tuinen van West. Op deze locatie organiseren we al kampen en naschoolse activiteiten waar de kinderen op basis van een fantasierijk verhaal en creatief buitenspel actief zijn.

Het project is een combinatie van een online game, de locatie Terragon en de ondernemers in De Tuinen van West. De game wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met de VU en het Mediacollege Amsterdam. Het educatieve programma wordt ontwikkeld op basis van de keuzekisten uit Den Haag omdat de software daar heel erg geschikt voor is en de werkwijze aansluit bij de vaardigheden die kinderen moeten leren.

Met deze aanvraag willen we een pilot organiseren om het programma met scholen uit te voeren.


d. Wat is het concrete resultaat van het project?

Een online te volgen verhaallijn met modules en leeropbrengsten, een educatiepakket met onderdelen voor in de klas onder begeleiding van een gastdocent (student) en met een mogelijkheid voor excursie in kleine groepjes. Resultaat is en start van een verhalenarchief met filmpjes, die blijvend te gebruiken is.

Het educatieve materiaal kan op basis van de keuzekist Kouseband van NME-afdeling Den Haag. Het ontwerp wordt uitgevoerd door studenten van het Mediacollege Amsterdam en technisch ondersteund door de Vrije Universiteit.


e. Wanneer vindt het project plaats? (fasering in tijdpad met begin- en einddatum)

Start educatieve uitwerking: eind mei 2017

Start uitvoering met eerste school: september 2017

Aanpassing: december-april 2018

Tweede ronde uitvoering: april 2018


f. Waar vindt het project plaats?

Op scholen in Amsterdam en Terragon, Osdorperweg 665, Amsterdam.


g. Wat is (zijn) de doelgroep(en) van het project?

Leerlingen groep 5 en 6 van het basisonderwijs.


h. Hoeveel personen bereikt het project naar verwachting?

Pilot met 3 scholen, 6 klassen van 25 leerlingen 150 leerlingen.

Ouders worden betrokken bij het eind-event.


i. Welk effect moet het project op de bereikte personen hebben?

Met de werkwijze leren de leerlingen keuzes maken op basis van het verzamelen van informatie en reflectie op hun eigen mening in een concrete situatie. Door de game en de excursie doorlopen ze het hele leerproces van weten, snappen en doen. Doordat zowel de online informatie als de offline ervaring aan elkaar gekoppeld wordt leren kinderen de waarde van informatie en de overtuiging van voedselproducenten.


j. Op welke wijze zoekt u publiciteit voor uw project / hoe gaat u uw doelgroepen bereiken?

Via het bestaande netwerk van Terragon en de ondernemersvereniging Tuinen van West worden de scholen benaderd.


Samenwerking


a. Bij wie of waar heeft u informatie ingewonnen voor de opzet of uitvoering van het project?

Nienke Kwikkel, ANMEC

Geo Burggraaff, NME Den Haag

LJ veldhuyzen, Principal, De Nieuwe Internationale School DENISE


b. Werkt u in het project samen met andere organisaties? Zo ja, deze graag specificeren.

Anton Eliens. Professor of Serious Gaming at VU

Gabe Mcintyre, Award Winning Game Designer, Lecturer at HKU

Ondernemersvereniging De Tuinen van West. Voor 13 jaar hebben we een goede relatie met alle ondernemers in De Tuinen van West ontwikkeld.


About Ahead of the Game


Ahead of the Game has developed several games for co-creation, education, sustainability, brand promotion, and human resources for various public and private clients. In addition we have initiated our own games such as PlayReal , Terragon CS and The Tower of Babel funded by the European Commission, Stichting Doen, and Gamefonds. In 2005 we won the prestigious SpinAwards for Best Gaming concept and introducing alternate reality gaming in the Netherlands, beating multimillion productions such as Nokia 20 Lives. In the past the Amsterdam International Community School has participated in our games, as well as schools from 17 European countries. Our areas of expertise are collaborative networks, mixed-reality game development, social innovation, social currencies, acknowledgement systems and data analytics enhancing collective ‘green’ intelligence.


Terragon is a nature space created by Ahead of the Game. Amongst the current activities of Terragon are: spaces and facilities for ideation, facilities for eco-artists, nature camps for kids and companies, healing workshops, nature education and awareness, and development of green-concepts. At Terragon we provide spaces and programmes where multidisciplinary groups and communities can explore, increase awareness, get inspired, create, incubate, consult, collaborate, co-learn, participate in decision-making processes, engage in collective action, conduct business, all supporting and encouraging one another. Most of our projects have been conceived with input from or on request of the local community, entrepreneurs, governmental organisations, cultural funds, schools, universities, and other social innovators.


Terragon now strives to bring these activities to the next level, thus becoming Terragon Nature Center: a knowledge hub, an open laboratory, and an incubation space connecting nature with science & technology, arts & culture, design, health, and education. Terragon is more and more perceived as a “Green NEMO”, a living and lively demonstration of sustainable technologies and practices, providing education and awareness for all ages.


Comments