Bron: Nederlandse Staatscourant                        Let op namen die de letter (y) in plaats van (ij OF ui) gebruiken                                  Namen met een  *  spelling twijfelgeval

          Ontrouw & Zuivering

De Minister van Justitie;
Gezien het advies van de Commissie van Advies, bedoelt in artikel 5, lid 4,
van het Zuiveringsbesluit 1945; No.F221 Ambtenarenwet
Overwegende, dat de hieronder genoemde personen, mede naar het oordeel van
vorenbedoelde commissie, hebben doen blijken van ontrouw, als bedoelt in
artikel 2, eerste lid, sub 1, van het Zuiveringsbesluit 1945;

Heeft goedgevonden:

a. met ingang van den datum van dit besluit, overeenkomstig het advies van
vorengenoemde commissie, ontslag te verleenen aan;

Ongeveer 11.500 Nederlandse ambtenaren zijn op grond van dit zuiveringsbesluit vervolgd.

In deze database zitten de namen van ongeveer 4500 personen, voornamelijk politiemensen, die
op grond van van het zuiveringsbesluit zijn vervolgd, en zijn berispt, geschorst of ontslagen.
Ook vielen particulieren onder deze wetgeving en werden o.a.tijdelijk een beroepsverbod opgelegd.

Notarissen
Foute notarissen, zijn hier nauwelijks vermeld, omdat die beroepsgroep met alle middelen zuiveringen
in haar organisatie heeft tegengewerkt, en de overheid uiteindelijk zich daarbij heeft neergelegd.
Vaststaat dat het grootste deel van het notariaat collaboreerde met de bezetter, en is daarvoor nooit
vervolgtAchter gesloten deuren   


Informatie: oorlogshistorie@gmail.com                                                Inzage van dossiers onder voorwaarden: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging