VOORWOORD


Bron: Nederlandse Staatscourant. Let op namen die de letter (y) in plaats van (ij OF ui) gebruiken. Namen met een * spelling twijfelgeval

Ontrouw & Zuivering

De Minister van Justitie;

Gezien het advies van de Commissie van Advies, bedoelt in artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945; No.F221 Ambtenarenwet, overwegende dat, dat de hieronder genoemde personen, mede naar het oordeel van vorenbedoelde commissie, hebben doen blijken van ontrouw, als bedoelt in artikel 2, eerste lid, sub 1, van het Zuiveringsbesluit 1945;

Heeft goedgevonden:

a. met ingang van den datum van dit besluit, overeenkomstig het advies van vorengenoemde commissie, ontslag te verleenen aan; Ongeveer 11.500 Nederlandse ambtenaren zijn op grond van dit zuiveringsbesluit vervolgd.

Inhoud database

In deze database zitten de namen van ongeveer 4500 personen, voornamelijk politiemensen, die op grond van van het zuiveringsbesluit zijn vervolgd, en zijn berispt, geschorst of ontslagen. Ook vielen particulieren onder deze wetgeving en werden o.a. tijdelijk een beroepsverbod opgelegd. De meeste namen van deze personen kunnen worden gevonden in Delpher

Politiebataljon Amsterdam (PBA) en Hulppolitie

Het PBA en hulppolitie zij door de Duitse overheid gecreëerde organisaties.
Een groot aantal agenten van het politiebataljon Amsterdam zijn dan ook daadwerkelijk betrokken geweest bij het uitvoeren van de anti joodse beleid van de Duitse Bezetter. De Hulppolitie was een onderdeel van het PBA en allen daarvan waren tot op een enkele uitzondering na lid van de NSB en vaak ook Landwachter.

Bureau Joodsche Zaken Amsterdam

Dit is een online toegankelijke database met de namen van politieagenten voornamelijk in en uit Amsterdam die daar gedetacheerd waren en of via andere politiebureaus in Nederland, die hierin genoemd worden. Hun primaire taak was het uitvoeren van de door de bezetter ingevoerde anti Joodse maatregelen.

In Amsterdam woonden ongeveer 80.000 Joden, ongeveer 10% van de gemeentelijke bevolking. In de database staan ook namen van politieagenten, die geen deel uitmaakten van het bureau Joodsche zaken, en niet ontslagen of bestraft zijn, maar wel zichtbaar betrokken zijn geweest met het handhaven en uitvoeren van maatregelen tegen Joodse burgers in Amsterdam. Zij worden aangeduid met een verwijzing en archiefnummer naar het Bureau Joodsche Zaken.

Notarissen

Foute notarissen, zijn hier nauwelijks vermeld, omdat die beroepsgroep met alle middelen zuiveringen in haar organisatie heeft tegengewerkt, en de overheid uiteindelijk zich daarbij heeft neergelegd. Vaststaat dat het grootste deel van het notariaat collaboreerde met de bezetter, en is daarvoor nooit vervolgt. Achter gesloten deuren

Email: Oorlogshistorie Inzage van dossiers onder voorwaarden: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

HINDERLIJKE POPUP VAN GOOGLE

Het kan zij dat er bij elke pagina die wordt geopend er een mededeling over cookies linksonder in het scherm zichtbaar zal worden met de tekst, "Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Door deze site te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies." Om daar een einde aan te maken raad ik aan uBlock add-on voor de browser aan te schaffen.