Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam

Tussen november 1940 en juni 1942 heeft de NSB afdeling Amsterdam een enquête onder haar leden gehouden, waarvan de strekking en inhoud niet van bekend is en niet bewaard is gebleven, maar wel de namen en adressen van de leden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Deze namenlijst is in 1945 in handen gekomen van de POD (Politieke Opsporingsdienst) Amsterdam. Deze namenlijst is in boekvorm verschenen, onder de titel "Ledenregister van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam."

Dit boek ligt o.a. bij het NIOD onder embargo van inzage tot aan 2034, en het Nationale Archief, en is hier op de website van het gemeente archief Amsterdam in te zien. Ledenlijst a t/m z

Omdat de enquête formulier en met de hand zijn ingevuld, moet rekening worden gehouden met leesfouten bij het overzetten in boekdruk, waardoor sommige namen niet correct zijn weergegeven. Ook komen er dubbeltellingen voor, van leden die om onduidelijke redenen door de POD meerdere keren zijn geregistreerd.

Gehuwde vrouwelijke leden zijn onder achternaam van hun echtgenoot vermeld, en ongehuwde vrouwen onder hun eigen naam. In de originele lijsten staan ook de woonadressen van al deze leden geplaatst, en zijn op verzoek voor belangstellenden beschikbaar.

Het is gebleken dat een substantieel aantal namen van de leden niet correct is weergegeven. Dit is o.a. te wijten aan het omzetten destijds van de handgeschreven formulieren naar getypte lijsten, en daarbij is gebleken dat ook een aantal leden hun geboorte of naw gegevens opzettelijk verkeerd hebben opgegeven.

Email: Oorlogshistorie

Totaal aantal leden opgenomen: 17.129

Begrippenlijst.
WA = NSB Weerbaarheidsafdeling (NSB ordedienst en knokploeg vooral actief tegen Joodse burgers)
(Ned Vr ar7 sub4) = Nederlanderschap ontnomen.
* = Persoon staat niet op de ledenlijst, maar is geregistreerd als fout of in vreemde krijgsdienst getreden, of heeft zich schuldig gemaakt aan anti joodse maatregelen.

Gemeente archief Amsterdam
Begrippenlijst

Toegangsnummer =tgn (voornamelijk 5225)
Inventarisnummer=inv (wisselende nummers)