Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam

Tussen november 1940 en juni 1942 heeft de NSB afdeling Amsterdam een enquête onder haar leden gehouden, waarvan de strekking en inhoud niet van bekend is en niet bewaard is gebleven, maar wel de namen en adressen van de leden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Deze namenlijst is in 1945 in handen gekomen van de POD (Politieke Opsporingsdienst) Amsterdam. Deze namenlijst is in boekvorm verschenen, onder de titel "Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam."

Dit boek ligt o.a. bij het NIOD onder embargo van inzage tot aan 2034, en het Nationale Archief

Omdat de enquête formulieren met de hand zijn ingevuld, moet rekening worden gehouden met leesfouten bij het overzetten in boekdruk, waardoor sommige namen niet correct zijn weergegeven. Ook komen er dubbeltellingen voor, van leden die om onduidelijke redenen door de POD meerdere keren zijn geregistreerd.

Gehuwde vrouwelijke leden zijn onder achternaam van hun echtgenoot vermeld, en ongehuwde vrouwen onder hun eigen naam. In de originele lijsten staan ook de woonadressen van deze leden geplaatst, en zijn op verzoek voor belangstellenden beschikbaar.

Email: Oorlogshistorie

Totaal aantal leden opgenomen: 17.129

Begrip: WA = NSB Weerbaarheidsafdeling (NSB ordedienst en knokploeg vooral actief tegen Joodse burgers)

(Ned Vr ar7 sub4) = Nederlanderschap ontnomen