Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam

Tussen 1940 en 1942 heeft de NSB afdeling Amsterdam een enquête onder haar leden gehouden, waarvan de strekking en inhoud niet van bekend is en niet bewaard is gebleven, maar wel de namen en adressen van de leden die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Deze namenlijst is in 1945 in handen gekomen van de POD (Politieke Opsporingsdienst) Amsterdam. Deze namenlijst is in boekvorm verschenen, onder de titel "Ledenlijst van de Nationaal-Socialistische Beweging te Amsterdam.

Dit boek ligt o.a. bij het NIOD onder embargo van inzage tot aan 2034, en het Nationale Archief

Omdat de enquête formulieren met de hand zijn ingevuld, moet rekening worden gehouden met leesfouten bij het overzetten in
boekdruk, waardoor sommige namen niet correct zijn weergegeven.  Ook komen er dubbeltellingen voor, van leden die om
onduidelijke redenen door de POD meerdere keren zijn geregistreerd.

Op de website van het Stadsarchief van Amsterdam kan verder op deze namen worden gezocht.

Gehuwde vrouwelijke leden zijn onder achternaam van hun echtgenoot vermeld, en ongehuwde vrouwen
onder hun eigen naam.
In de originele lijsten staan ook de woonadressen van deze leden geplaatst, en zijn op verzoek voor belangstellenden beschikbaar.
Informatie: oorlogshistorie@gmail.com

Begrip: WA = NSB Weerbaarheidsafdeling (NSB ordedienst en knokploeg vooral actief tegen Joodse burgers)