G Nijk
Strc 10 September 1946
Bij beschikking van den Minister van Justitie van 3 September 1946
is op grond van de artikelen 2, lid 1, 5, en 8 van het Zuiveringsbesluit
1945 aan G Nijk ontslag verleend uit zijn ambt van notaris te Olst