KKU EYE CENTER

ภาควิชาจักษุวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชิญชวนประชาชนและบุคลากร เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ฟรี!

พร้อมสนุกกับกิจกรรมในงาน และรับของที่ระลึก

ที่ ห้องตรวจตา วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม นี้

KKU WGW 2023.pdf

ขอแสดงความยินดี กับ
พญ.มณสิชา สินธพอาชากุล
แพทย์ประจำบ้าน จักษุวิทยา มข.
ที่ได้รับรางวัล 'ชนะเลิศการประกวดวิจัย'
จากงาน RCOPT Research Day 2565

กินดิบเสียงตาบอดจากพยาธิขึ้นตา*UPDATE*

โดย รายการมองอีสานผ่าน NBT

VDO สาธิตการปิดตาเพื่อรักษาภาวะตาขี้เกียจ *UPDATE*