Aineesta ja energiasta

Energialähtöinen ajattelu on vaikea muuttaa materiaaliseksi kirjoitukseksi. Tulkinta voi selittää vain osaa kokemuksesta ja elämästä, sanat energiasta. Energiaa on muutenkin vaikeaa kuvata, yritäpä kuvata kattavasti kokemaasi tunnetta... Maailmassa näemme vain energian vaikutuksen seuraukset, joista voimme tehdä päätelmiä, teorioita ja olettamuksia.

Fysiikan kehityttyä tutkimaan yhä pienempiä elämänilmiöitä, on kehitelty uusia teorioita ja lakeja: kvanttimekaniikka, kaaosteoria jne. Näin ihminen selittää kuvitteellisten hiukkasten käyttäytymistä. Hiukkasteoriaa voidaan verrata ajatteluun: ajattelulla luomme kokemusta ja tunnetta, mutta emme pysty niitä selittämään. Hiukkasteoria on yhtä puutteellinen selittämään energiaa kuin sanat kokemuksia.

On erikoista ettei länsimainen tiede ole vielä siirtänyt atomi- ja avaruusteorioitansa avaruutta pienempiin yksiköihin, kuten ihmisiin. Myös ihmisessä on magneettikenttiä, fotoneita ja eri hiukkasten, laajemmin ajatellen kudosten ja elinten välisiä vuorovaikutuksia.

Homeopatiassa ihmistä hoidetaan lääkeaineilla, joissa ei ole alkuperäistä lääkeainetta jäljellä. Lääkeaine valitaan sen mukaan, miten ihminen oireilee häiriötilaansa. Hänelle annetaan sellainen homeopaattinen lääkeaine,  joka on koehenkilöissä aiheuttanut vastaavanlaisia oireita. Homeopaattisia lääkkeitä valmistettaessa veteen syntyy ns. IE - kristalleja, joiden avulla selitetään homeopatian toimintaa. Kristallien muoto määräytyy aineesta,jota vedessä laimennetaan ja ravistellaan. Näiden sulamattomien jääkristallien on havaittu pitävän yllä sähkökenttää. Ne myös säteilevät tietynpituista valoaaltoa ja imevät tietyntyyppistä UV - valoa.

IE-kristallien biologisia ja kemiallisia vaikutuksia on tutkittu. Ne on todettu mm. immuunipuolustusta aktivoiviksi, parantavan kaasujen hapettumista ja vähentävän saastepäästöjä. IE- kristallit voivat toimia energian välittäjinä. Toisaalta kun ajatellaan kristallien luonnetta hajoittaa valoa, ne voivat toimia kehon solujen viestinnässä mukana. Miksi sitten minimaalinen annos näitä IE - kristalleja saa aikaan suuria muutoksia, ja koko kehon alueella? Aloittavatko ne ketjureaktion? Vai löytyykö vielä jotain muuta aineellista selittämään homeopaattisen lääkkeen toimintaa? Onko selityksenä energian kokonaisvaltaisuus?

http://faculty.washington.edu/ghp/research-themes/water-science/

http://www.magneettimedia.com/vesi-proto-organismi/

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html

http://www.waterjournal.org/uploads/vol5/supplement/Johanssen.pdf

https://noppa.aalto.fi

http://news.uchicago.edu/article/2015/09/23/liquid-crystals-show-potential-detection-neuro-degenerative-disease

Olen monesti miettinyt miksi ymmärrän hyvin joitakin asiakkaitteni kertomia tunnetiloja -järjen tasolla. Silloin olen elänyt ja kokenut joskus saman kuin he, mutta minussa ei ole samaa energiatilaa kokemaan sitä sillä hetkellä.  Kun taas ollessani elämässä samaa kokemusta kuin asiakkaani, hänen kertomansa ja olemisensa tavallaan vahvistaa, resonoi, sen energiatilan, kentän kanssa, joka tuon kokemuksen minussa synnyttää. Homeopaattisen lääkkeen lääkeainekokeessa saavat koehenkilöt oireita sen mukaan mihin heillä on taipumus. Lääkeaine aiheuttaa hänessä omanlaisensa häiriötilan, jonka ihminen kokee sillä perimällä ja malleillaan, jotka hänellä on käytössään.

Säteily on osoittautunut kaikkia elämänilmiöitä koskettavaksi tapahtumaksi. Magneettikentän (ihmisessäkin on sähkömagneettisia kenttiä..) liikkuessa johtaviin aineisiin nähden syntyy niihin virtoja. Eliöt säteilevät myös fotoneja, ja rakenteessa mahdollisesti olevien radioaktiivisten hiukkasten vuoksi myös niiden lähettämää säteilyä. Ihminen reagoi hyvinkin pieniin sähkö- ja magneettikentän vaihteluihin. Toisaalta kestämme käsittämättömän suuria kenttiä, mitä maapallolla ei ole ihmisen aikana ollut kuin ihmisen keinotekoisesti luomana. Säteily on niitä ilmiöitä, joita nykytiede ei pysty selittämään kaavioilla.

Terveyden voisi määritellä myös energialla: yksilön ideaalinen energiatila täyttyy silloin kun ihminen pystyy elämässään toimimaan kaikilla resursseilla, joita hänelle on suotu. Kun yksilön idea ei toteudu, ihminen oirehtii. Kaikella elollisella on oma energiatilansa. Luonnosta haetaan aine, joka vääristää ihmisen ideaalia samalla lailla kuin hänen häirötilansa. Annettuna tämä lääke korjaa häiriötilan sairaan eliön energiassa.

http://www.naturalnews.com/033558_homeopathy_science.html

Homeopatiaa on selitetty myös värähtelyllä ja resonanssilla. Kehomme proteiinit värähtelevät kukin ominaisella tavallaan..

http://www.buffalo.edu/news/releases/2014/01/012.html

http://www.nature.com/news/cosmic-test-backs-quantum-spookiness-1.21401 ; Bellin teoreema...

Kvanttifysiikka:

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/quantum-experiment-space-confirms-reality-what-you-make-it-0?utm_campaign=news_weekly_2017-10-27&et_rid=33780542&et_cid=1628247 ;luot itse todellisuuttasi

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/new-test-electron-s-roundness-could-help-explain-universe-s-matterantimatter-imbalance?utm_campaign=news_weekly_2017-10-27&et_rid=33780542&et_cid=1628247

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/new-test-electron-s-roundness-could-help-explain-universe-s-matterantimatter-imbalance?utm_campaign=news_weekly_2017-10-27&et_rid=33780542&et_cid=1628247

Rakenne:

Perovskites https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=5oZWLKSDVBk

Rakenteessa sen salaisuus? https://www.youtube.com/watch?v=v9bMEUr2II4

Aikakiteet

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-01/uoc--sun012617.php

Homeostaasi:

http://embor.embopress.org/content/5/1S/S37

http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaao3820 ;Our results reveal the versatile capabilities of synthetic electromagnetism and provide the first experimental images of topological three-dimensional skyrmions in a quantum system.

Veden muisti

https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=7hGqlEpvODw

Bioresonanssi

https://www.biologicalmedicineinstitute.com/reinhold-voll