Home‎ > ‎

Homeopatia

KLASSINEN HOMEOPATIA


Hoito aloitetaan perusteellisella haastattelulla, jossa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen tapa reagoida elämän stresseihin.
Haastattelussa kysellään sairaudet koko elinajalta, käydään läpi elämänkaarta sekä puhutaan tämän hetken tuntemuksista
ja oireista. Klassinen etuliite kertoo, että homeopaatti tekee työtään samoilla periaatteilla kuin homeopatiaa on
menestyksellisesti tehty jo yli 200 vuotta ihmisillä ja eläimillä.

Homeopatia on lääkkeellistä hoitoa. Lääkeaineet on tehty luonnosta saatavista aineista; ne on laimennettu ja potensoitu
niin ettei lopullisessa lääkkeessä ole fysikaalista lähtöainetta jäljellä. Näin esimerkiksi paljon käytetty homeopaattinen
lääke Arsenicum, arsenikista tehty, ei sisällä myrkyllisiä elementtejä. Homeopaattinen lääke ei rasita maksaa, munuaisia,
eikä siten voi aiheuttaa sivuoireita. Homeopatia on turvallinen ja tehokas hoitomuoto oikein käytettynä.

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/8/413 ; 8 vuotta kestäneessä tutkimuksessa todettiin, että homeopatiaa käyttävät 
kroonikot ovat homeopatiaa käyttämättömiä terveempiä.

Vastaanottoa pitävän homeopaatin on hallittava homeopatian lisäksi yrittämistä koskevaa lainsäädäntöä, koululääketieteen tavallisimpia "käypä hoito"-suosituksia ja niiden aikaansaamia oireita. Eikä vähäisimpänä ihmisen fysiologiaa, ravinto-oppia, yrttilääkintää sekä vitamiinien ja hivenaineiden merkitys ihmiskehon toiminnalle sekä mistä niistä saa.

HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN

Homeopatian kehittelijä Samuel Hahnemann oli järjestelmällinen ja tarkka tieteentekijä. Hän oli
myös perheenisä 1700- ja 1800- lukujen vaihteessa. Lääkärin koulutustaan hän käytti apuna hankkiessaan perheelleen lisäelantoa kääntämällä lääketieteellisiä tekstejä. Tekstejä kääntäessään hän teki mielenkiintoisen havainnon: hoitoon käytetty lääke aiheutti terveelle ihmiselle annettaessa sen sairauden oireet, johon sitä käytettiin. Uteliaana ja uudelle avoimena ihmisenä hän alkoi tutkia onko tämä yleisesti toimiva periaate lääkeaineiden ja myöhemmin monen muunkin aineen kohdalla.

Hahnemannin löytämä oivallus on homeopaattisen hoidon pohjalla vielä tänäkin päivänä:
samankaltaisuusperiaate. Itse asiassa ihmiset olivat jo kauan käyttäneet samankaltaisuudella toimivia lääkitseviä kasveja, sen enempää miettimättä mikä osuus kasvilla on hoidossa.

Perusteellisena ihmisenä hän piti kirjaa ja tutki aineita vuosikymmeniä ennen kuin a
lkoi käyttää ja puhua asiasta julkisesti. Kokeillessaan hän huomasi monen aineen kohdalla, että sivuvaikutukset olivat  jopa vakavia, vaikka myös samankaltaisuusperiaate toimi. Siksi hän alkoi laimentaa annoksia ravistellen lääkettä tietyssä suhteessa vedessä.

Homeopaattiset lääkkeet tehdään edelleen samalla tavalla, laimentamalla lähtöainetta tietyssä suhteessa ja tiettyjä kertoja vedessä ravistellen.
Tänä päivänä tiedämme enemmän miksi ja miten tämä tapa toimii homeopaattisen lääkkeen teossa. Vettä on tutkittu monessa mielessä paljon viimeisinä vuosikymmeninä: veden rakennetta, kykyä tallentaa energiaa, kykyä muuttaa muotoaan.

Hän tutki myös lääkkeen annostelua, ja totesi, että mitä pienemmällä toistolla saadaan reaktioita aikaan, sitä parempi. Mikäli lääkettä toistetaan liikaa, alkaa se tuottaa uusia, lääkeaineeseen kuuluvia oireita potilaalle.

Tämän vuosituhannen klassinen homeopaatti antaa yleensä 1-3 annosta lääkettä, Hahnemann'n löytämän periaatteen mukaan. Mahdollisimman pieni annostus lääkettä on klassisen homeopatian periaatteita.

Potilaitaan tutkiessaan ja kirjatessaan löydöksiään muistiin hän huomasi tiettyjen vaivojen kulkevan suvussa. Sen pohjalta hän kehitteli miasma - ajatustaan, perinnöllisyyttä, jo yli 200 vuotta sitten.

Perinnöllisyys kuuluu klassisen homeopaatin mietittäviin. Haastattelussa kysytään suvuissa esiintyneet sairaudet,  ja usein jossain vaiheessa hoitoa tarvitaan ns. miasmaattista lääkettä.

Hahnemann'n johtopäätökset sekä ajatukset poikkesivat suuresti sen ajan terveystietämyksestä. Siksi hän kehitteli  filosofiaa, haki kysymyksiä löytämiinsä vastauksiin liittämään löydöksensä yhteen kokonaisuudeksi.

Tämän päivän homeopaatti törmää vallalla olevan koululääketieteen homeopatiasta poikkeavaan terveyskäsitykseen jo homeopatian opiskeluvaiheessa. Homeopatiassa lähdetään ihmisen alttiudesta sairastua johonkin, kun koululääketieteessä edelleenkin puhutaan ulkopuolisista hyökkääjistä jotka uhkaavat ihmisen terveyttä. Tosin
koululääketieteen ajattelu on muuttunut genetiikan ja somatiikan tutkimuksen myötä sekavammaksi, mutta edelleenkin ihmistä korjataan, suojellaan, käsitetään konemaisesti vain osiensa summana. Homeopatian filosofiassa terveeksi katsotaan ihminen, joka käyttää kykyjään, on tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa,kun taas koululääketieteessä ihminen on terve, kun mitattavat arvot hänen elimistöstään ovat lähellä sillä hetkellä koululääketieteen normiksi luokiteltuja.

Tiettyyn lääkeaineeseen liittyvät oireet Hahnemann keräsi yhteen kooten eri lääkeaineiden Materia Medicaa.

"Materia medica" on homeopaatin tärkeä työkalu, toinen välttämätön opus on "Repertorio", johon on kerätty oirekuvausten alle saman oireen aiheuttavat tai parantaneet  lääkeaineet. Kaksi muuta homeopaatin luettaviin kirjoihiin kuuluu "Organon" ja "Chronic Diseases". Valtaosa homeopaattista kirjallisuutta on englannin tai saksankielistä.
Neljää perusteosta on kieliasultaan kaksisataa vuotta vanhasta englannista uudennettu, mutta muuten asiat edelleenkin opiskellaan alkuperäisistä teksteistä. "Organon"  kertoo mitä homeopaatin tulisi tehdä, saada aikaan. "Chronic Diseases" kertoo miten se käytännössä tapahtuu.


Homeopaattinen lääke

Klassisessa homeopatiassa käytettävät lääkkeet saadaan luonnosta: mineraalit, kasvit ja eläimet. Eläimistä tehtyjä lääkeaineita varten nisäkkäistä, linnuista, matelijoista otetaan karva, sulka, tippa verta, myrkkyä josta lääkeaine tehdään. Yleensä eläintä ei tapeta, poikkeuksena eräästä hämähäkistä tehty lääkeaine; hämähäkki ehti kuolla kuljetuksen aikana ja mehiläisestä tehtävä lääkeaine. Lääkkeitä on tehty myös pilaantuneesta lihasta, taudinaiheuttajista, kasvaimista, myrkyistä, tänä päivänä myös koululääketieteen käyttämistä lääkkeistä, jotka aiheuttavat käyttäjilleen sairauden tilan. Homeopaattisessa muodossa käytettävät potensoidut lääkkeet eivät enää sisällä fyysistä alkuperäistä ainetta, joten homeopaattisilla lääkkeillä ei pysty ketään myrkyttämään, eikä tartuttamaan mitään sairautta.

Yksittäiset homeopaattiset lääkkeet testataan terveillä ihmisillä. Lääkeainekokeessa on kokeen johtaja, joka ainoastaan tietää mistä lääke on tehty ja millä koodilla oikeat lääkeaineannokset on merkitty. Puolet annoksista on plaseboja. Kokeessa on yhteyshenkilöt, jotka haastattelevat koehenkilönsä ennen kokeen aloittamista, annosten aloittamisen jälkeen päivittäin tietyn ajan harventaen kyselyjä kunnes koe katsotaan päättyneeksi. Lopuksi jokainen yhteyshenkilö kerää omien koehenkilöidensä tulokset yhteen ja toimittaa kokeen johtajalle. Vasta sen jälkeen julkaistaan mistä aineesta on kyse ja missä annoksissa lääkettä on ollut.

https://sites.google.com/site/luontaisterapia/Home/kokemuksiani/pakinoita-homeopatiasta

Homeopaattiset lääkkeet tehdään lääketehtaissa, joku yksittäinen apteekki maailmalla tekee myös homeopaattisia lääkkeitä. Valmistukselle on tarkat standardit: missä suhteessa ja miten lääkkeitä valmistetaan. Asiakkaan nauttima lääke on yleisimmin maitosokeripilleri tai - hitusten muodossa, mutta myös alkoholiliuoksia käytetään. Laimennokset ja potensointi tehdään veteen. Suomessa myytävät homeopaattiset valmisteet ovat lääkevalvonnan alaisia.

 Veteen syntyy tässä prosessissa vetysiltoja ja niistä edelleen klustereita, jotka esiintyvät erilaisissa geometrisissa muodoissa riippuen laimennettavasta aineesta. Nämä geometriset klusterit tallentavat tietoa. Puhutaan myös IE-kristalleista ( I = ice, E = electrical field ), jotka pitävät yllä sähkökenttää. Ne myös säteilevät tietynpituista valoaaltoa ja imevät  tietyntyyppistä UV - valoa.IE - kristallit tuhoutuvat voimakkaassa UV-säteilyssä tai auringonvalossa. Homeopaattisia lääkkeitä tulee siksi säilyttää auringonvalolta suojattuna.

Nautittavassa lääkkeessä tämä informaatio on pillereiden pinnalla, joten lääkkeiden sormeilua tulisi välttää. Lääkkeen annetaan liueta suussa, josta nämä informaatio-paketit leviävät ympäri ihmisen kehoa, joka puolella kehoamme olevan veden välityksellä.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22073975


Lentokenttien läpivalaisu ja punavalo eivät vahingoita homeopaattisia lääkkeitä. Sen sijaan kännykän säteilyn on todettu olevan haitallista homeopaattisille valmisteille : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194759https://hpathy.com/editorials/protect-yourself-and-your-remedies/ ;mikrouunit, kännykät, langattomat reitittimet on syytä pitää kaukana homeopaattisista lääkkeistä.

Homeopaattinen hoito

Hoito aloitetaan haastattelulla, jossa homeopaatti pyrkii kartoittamaan oireiden ja elämänkaaren avulla ihmisen elämänvoiman tilan sekä sen mikä tai mitkä asiat, tapahtumat ovat saaneet sen poistasapainosta. Oireissa elämänvoima ilmentää tilaansa. Haastattelussa esiin tulleiden asioiden perusteella homeopaatti määrittää lääkkeen. Sen lääkeaineen, joka terveessä ihmisessä aiheuttaisi samankaltaisia oireita.

http://homeopathyplus.com/tutorial-14-that-first-appointment/

Lääke on eri vahvuista riippuen ihmisen tilasta: kuinka syvästi se on patologinen ja kuinka kauan ollut. Mahdolliset muut lääkkeet vaikuttavat myös annosteluun ja lääkkeen vahvuuteen.
Hoidon seuranta tehdään riippuen lääkeaineesta ja sen potenssista muutamasta viikosta muutaman kuukauden päästä lääkkeen ottamisesta. Seuranta on tärkeä osa hoitoa. Homeopaatin oman työn laatutarkkailun lisäksi molemmat saavat kuvan siitä miten toipuminen edistyy. Samalla homeopaatti voi määritellä mitä seuraavaksi olisi hoidossa tehtävä: uusittava lääkeaine, vaihdettava se, siirryttävä seuraavaan toipumista edistävään lääkkeeseen, todettava asiakkaan parantuneen...

http://www.homeopathyheals.me.uk/site/featured/626-20-youtubes-homeopathy-worked-for-me?sms_ss=facebook&at_xt=4da802c67ea0e16a%2C0


Homeopaattinen ensiapu

Shokki: Aconitum - "kuolen nyt", Argentum nitricum - kuralla, Arnika - "ei minua mikään vaivaa", ei anna lähestyä, eikä koskea, ärtyinen, pää on kuuma ja keho viileä, Gelsemium - velttous, Opium - ei kivun tuntoa, lamaantuminen, reagoimattomuus, Stramonium reagoi raivolla, Vuoto- eli hypovoleeminen shokki - Carbo - vegetabilis, Camphorahttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14587684 ;arnikaa maratonin "rasitusvammoihin"
heinänuha

Homeopaattinen ennalta suojaus


http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6184/rr/616928?platform=hootsuite

Filosofiaa

Homeopatiassa "kaikki ei vaikuta kaikkiin", sillä ihmisen (sekä eläimen) ollessa tasapainossa eli kun ihminen ei ole altis sairauden aiheuttajille, ei hän sairastu. Näin ollen kaikki eivät sairastu epidemioihinkaan, vaan vain ne, jotka ovat alttiita sairastumaan.

Ihminen on kokonaisuus, jossa fyysinen, psyykkinen ja henkinen liittyvät saumattomasti toisiinsa. Oire on merkki siitä, että ihmisessä ei ole tasapainoa itsessään tai suhteessa maailmaan.

Eläimille
Kasveille

Homeopatiaa tehdään myös kasveille. Hyvällä menestyksellä. Samalla on huolehdittava ravinnetasapainosta, 
kastelusta, kuten ihmisilläkin...Tutkimuksia

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-005-1735-7 ;Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818230; hypericum saa vaurioituneen ääreishermon paranemaan paremmin

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19687192 ;"Tolerability: there were no significant differences between the side effects rates, although a higher percentage of patients treated with fluoxetine reported troublesome side effects and there was a trend toward greater treatment interruption for adverse effects in the fluoxetine group.."

http://homeopathyplus.com.au/Chapman-Study-Homeopathy.pdf ; kaksoissokko ja plasebokontrolloitu tutkimus homeopatian tehosta lievissä aivovammoissa

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916%2813%2900162-8/abstract; tutkimus homeopatian tehosta koululääketieteen lääkkeille resistantissa tuberkuloosissa."
There was an improvement in all the outcome measures as per intention to treat (ITT) and per protocol (PP) analyses.."

http://www.bmj.com/content/321/7259/471 ;tutkimus homeopatian tehosta heinänuhassa. "To test the hypothesis that homoeopathy is a placebo by examining its effect in patients with allergic rhinitis....The homoeopathy group had a significant objective improvement in nasal airflow compared with the placebo group…"

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20673648 ; homeopatia auttaa kahvin liikakäytöstä johtuvassa unettomuudessa

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2011.0706 ; tutkimus käyttäjätyytyväisyydestä Ranskassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15764779 ;Influence of potassium dichromate/Kali-bi C 30) on tracheal secretions in critically ill patients
http://www.altermedica.be/pdf/geupload/!!!Oberbaum%2020052.pdf ; homeopatia ensiaputilanteessa sairaalassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818237 ; homeopatia auttaa liiaallisen kahvin juonnin aiheuttamaan unettomuuteenhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220510/ ; A Validation Study of Homeopathic Prescribing and Patient Care Indicators

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784326 ; homeopaattiset korvatipat

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411015000218 ;Obstetrics and gynecology outpatient scenario of an Indian homeopathic hospital: A prospective, research-targeted study

http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-7168;year=2015;volume=9;issue=3;spage=152;epage=157;aulast=Ganesan ;Homoeopathic preparation of Berberis vulgaris as an inhibitor of Calcium oxalate crystallization: An in vitro evidence

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21962197 ; mercuriuksen (homeopaattinen) tehosta in vivo ja in vitro


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24931747 ; China rubra raskaana olevilla naisilla joille annetaan kiniiniä malarialääkkeenä

http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0118440.PDF ;homeopatia versus Fluoxetine vaikeassa masennuksessa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242915 ;homeopaattinen lääke versus lääke lasten unihäiriöissä

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27186371 ; homeopaattinen complex lääke ylempien hengitysteiden tulehduksessa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714686 ;homeopaattinen yskänsiirappi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28142108 ;homeopaattinen Cantharis virtsatietulehduksessa


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467251/ ;"Homeopathic treatment for prolonged postoperative coma: a case report"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14734789 ;yksilöity homeopaattinen hoito fibromyalgiassa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558782 ;Efficacy and tolerability of a complex homeopathic drug in children suffering from dry cough


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289077/ ;Arnica montana rintojen poiston jälkeen