"SVEIKI, ATVYKĘ!"

 
         
                                              Viešpats Jėzus kalbėjo:
    -  Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? (Mato 6:26).

 

    Viešpats Dievas laikų pradžioje viską nuostabiai sukūrė ir sutvarkė.

    Atverk akis! Apsidairyk!

    Negali nepamatyti aukšto ir paslaptingo, tačiau tokio nuostabaus dangaus! Negali nepripažinti mus supančios gamtos grožio! Negali nesižavėti gelmių paslaptimis! Viskas tvirtai ir nuostabiai darniai padaryta.
    Visa – žmogui; visa – dėl jo.

    Prisiminkime statomą namą. Pirma padedamas pamatas, po to iškeliamos sienos, sukonstruojamas stogas, įvedama visa reikalinga įranga... Vertas pasigėrėjimo statinys! Tačiau jis visiškai netenka prasmės, jei jame niekas neapsigyvena...skaityti toliau

     

 

"... Aš (Jėzus) pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės." 

 Mato evangelija 16 sk.18 eil.
Misionieriaus Mark'o Hale's evangelijos skelbimas
Lietuvių ir anglų kalba
 
Dangaus vartai
Ar esate geras žmogus?

Naujausi įdėti video įrašai

Pamokslas
Liudijimas

Giesmė
Giesmė rusų kalba
Meninis filmas "Jėzus"
Meninis filmas rusų kalba
Dokumentinis filmas
https://sites.google.com/site/krikscionys/pagalba-lietuvos-vaikams/Home/ispriekio960x300-4.jpg?attredirects=0


"... noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos ramstis ir pamatas."
Naujasis Testamentas, 1 Timotiejui 3,15.   .