"SVEIKI, ATVYKĘ!"

 
         
                                                   KALĖDŲ PASAKOJIMAS ŠIAI DIENAI

 

,,Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.  Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą: „Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir Jį pavadins Emanueliu“, tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelas jam įsakė, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi“ (Evangelija pagal Matą 1 sk. 18-25 eil., N T... skaityti toliau

     

 

"... Aš (Jėzus) pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės." 

 Mato evangelija 16 sk.18 eil.
Misionieriaus Mark'o Hale's evangelijos skelbimas
Lietuvių ir anglų kalba
 
Dangaus vartai
Ar esate geras žmogus?

Naujausi įdėti video įrašai

Pamokslas
Liudijimas

Giesmė
Giesmė rusų kalba
Meninis filmas "Jėzus"
Meninis filmas rusų kalba
Dokumentinis filmas
https://sites.google.com/site/krikscionys/pagalba-lietuvos-vaikams/Home/ispriekio960x300-4.jpg?attredirects=0


"... noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos ramstis ir pamatas."
Naujasis Testamentas, 1 Timotiejui 3,15.   .