English Version

   Buổi nhóm đầu tiên của nhóm tín hữu tại Newark được tổ chức vào Chúa Nhật 14 tháng 4 năm 1991 với khoảng 30 người tham dự do sự điều hợp của Cố Mục sư Nguyễn Lĩnh và BCH HT Oakland. Sau hơn bốn tháng trung tín trong sự thờ phượng Chúa hằng tuần, Ban Chấp Hành Giáo Hạt chính thức chấp thuận đơn xin thành lập Hội Thánh Tin Lành Newark vào ngày 1 tháng 9, năm 1991, bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Lĩnh làm Quản Nhiệm, đồng thời bổ nhiệm Truyền Ðạo Nhiệm Chức Khúc Minh Ðàng giữ chức vụ Phụ Tá.

   Nhờ ơn Chúa, sau hơn một năm sinh hoạt đều đặn, BCH Giáo Hạt đã thuận đơn của HT Tin Lành Oakland và Newark để bổ chức vụ Mục Sư Quản Nhiệm HT Newark cho TÐ Khúc Minh Ðàng kể từ ngày 3 tháng 10 năm 1992. Hội Thánh Tin Lành Newark đã bắt đầu sinh hoạt độc lập từ đó.

   Vào tháng 7 năm 1997, Mục sư NC Khúc Minh Ðàng được bổ chức Mục sư Thực Thụ tại Hội Ðồng GH tại Seattle. Hội Thánh Newark được tiến triển một cách đều đặn qua sự dạy dỗ và hướng dẫn của Mục sư và bà Khúc Minh Ðàng cho đến cuối tháng 1 năm 1998. Theo sự hướng dẫn của Chúa, Ông bà Mục sư Khúc Minh Ðàng phải rời HT Newark để nhận chức vụ Quản Nhiệm tại HT Westminster.

   Cám ơn Chúa trong sự sắp đặt của Ngài, Mục sư NC Phạm Văn Hùng, Mục sư Phụ Tá đặc trách Thanh Thiếu Niên tại HT Newark từ năm 1995, dấn thân và sẵn sàng bước vào chức vụ Quản Nhiệm HT kể từ Chúa Nhật 1 tháng 2 năm 1998. Cám ơn Chúa, Mục sư NC Phạm Văn Hùng đã được bổ chức Mục sư Thực Thụ vào ngày 14 tháng 8 năm 1999.

   Từ ngày thành lập đến nay, các tôi tớ Chúa sau đây đã và đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh:

Cố Mục sư Nguyễn Lĩnh, Quản Nhiệm: 14 tháng 4 năm 1991 đến 3 tháng 10 năm 1992
TÐ NC Khúc Minh Ðàng, Phụ Tá: 14 tháng 4 năm 1991 đến 3 tháng 10 năm 1992
Mục sư Khúc Minh Ðàng, Quản Nhiệm: 3 tháng 10 năm 1992 đến 1 tháng 2 năm 1998
Mục sư NC Phạm Văn Hùng, Phụ Tá: 18 tháng 8 năm 1995 đến 1 tháng 2 năm 1998
Mục sư Phạm Văn Hùng, Quản Nhiệm: 1 tháng 2 năm 1998 đến 30 tháng 6 năm 2002
Mục sư Huỳnh John Hùng, Quản Nhiệm: 1 tháng 7 năm 2002 đến 30 tháng 9 năm 2016
Mục sư NC Quan Chí Văn: 1 tháng 10 năm 2016 đến nay.

   Tạ ơn Chúa, trong bao năm qua số tín hữu, sự dâng hiến, và sự tổ chức được gia tăng một cách tốt đẹp. HT có sinh hoạt đều đặn của các Ban Nam Giới, Phụ Nữ, Thanh Thiếu Niên, Cơ Ðốc Giáo Dục, nhóm cầu nguyện và học Kinh Thánh từng vùng cũng như sinh hoạt chung hằng tháng nhằm mục đích huấn luyện và trang bị con cái Chúa. HT hiện có 168 tín hữu lớn nhỏ và sinh hoạt hằng tuần trung bình khoảng 100 tín hữu mọi lứa tuổi. Với lòng mong muốn có một nhà thờ riêng để thờ phượng Chúa,HT đã thành lập quỹ Tạo Mãi nhà thờ vào năm 1997 và đang tiếp tục tăng trưởng. 

   Cám ơn Chúa qua sự chăm sóc và gây dựng của Cố Mục sư và Bà Nguyễn Lĩnh và HT Oakland, HT Newark đã được khởi đầu và tăng trưởng. Qua sự chăm sóc và nuôi dưỡng của ông bà Mục sư Khúc Minh Ðàng, ông bà Mục sư Phạm Văn Hùng, và Ông bà Mục sư Huỳnh John Hùng, HT Chúa đang được tiến triển một cách tốt đẹp.

   Cầu xin Cha từ ái tiếp tục đổ ơn phước trên tôi tớ Chúa, Ban Chấp Hành cùng toàn thể con cái Chúa tại HT Newark để chúng tôi có thể đem tình yêu Chúa vào lòng nhiều người chung quanh và cùng dìu dắt nhau làm môn đệ của Chúa.

Thư Ký Hội Thánh