Couples -Vợ Chong

Mục vụ đặc biệt cho những cặp vợ chồng từ trẻ đến già để chia sẻ kinh nghiệm sống thương yêu trong Chúa. Sinh hoạt mỗi tháng một lần tại tư gia hay một điểm họp đặc biệt. Xin liên lạc Mục sư Văn để biết thêm chi tiết.

A special ministry for couples young or old to share life experiences living and loving in the Lord. Meet monthly in home or a special place. Please contact Pastor Raymond Quan for more information.