Ban Chấp Hành Hội Thánh 2017

Một ngày Chúa Nhật khoảng hơn hai mươi lăm năm trước đây, những tín hữu đầu tiên của Hội Thánh Newark chúng ta đã nhóm lại với nhau ở một gian phòng nho nhỏ – có thể hơi rụt rè, bở ngở, lạc lõng trong khung cảnh phòng nhóm mới. Có thể họ đã lo lắng không biết có đủ khả năng để tiếp tục những buổi nhóm khác nữa hay không. Trong những ngày đầu tiên nhóm họp, tôi biết chắc rằng những tín hữu nầy đã gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn trong việc nhóm lại, trang trí khiêm nhường, phòng ốc đơn sơ, thiếu người hợp tác, thiếu thốn về mọi phương diện.... Nhưng thưa quí vị và các bạn, họ có lòng yêu mến Chúa và quan trọng hơn hết: Họ có Chúa.

   Những trở ngại đó chắc cũng có lần đã làm họ chùng bước. Nhưng họ vẫn cố gắng và cầu xin ân tứ và sức lực dồi dào từ nơi Chúa. Vì chúng ta biết rằng sự nhóm lại thờ phượng tôn vinh Chúa là điều đẹp ý Ngài và chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta dư dật mọi sự. Quả thật như vậy, chúng tôi rất cảm động chia xẻ nơi đây những ơn phước lạ lùng mà Ngài đã ban cho Hội Thánh Ngài tại Newark. Nhờ ơn đó mà chúng ta có được cơ hội để hầu việc Ngài và phục vụ đồng bào xa gần qua những buổi cầu nguyện, nhóm họp thờ phượng, huấn luyện, truyền giáo, và nhiều cơ hội khác nữa.

   Trong hơn hai mươi lăm năm qua, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự dạy dỗ, khuyên bảo, cảnh cáo, và sửa trị từ nơi Chúa qua môi miệng của các con cái, tôi tớ Chúa khác nhau. Chúng ta cũng nhận được những lời khuyến khích và ủng hộ chân thành của con cái Chúa khắp nơi. Và chúng ta biết chắc chắn rằng Hội Thánh Newark đã nhiều lần được nêu lên với Chúa khi tôi con Chúa cầu thay cho chúng ta. Chính những điều đó đã cho Hội Thánh Newark thêm sức lực và hăng hái hơn để tiếp tục bước đường hầu việc Chúa giữa vòng đồng bào chúng ta tại đây. Cảm tạ Chúa và chân thành cám ơn quí thân hữu và tín hữu đã và đang đồng công cộng tác xây dựng và phát triển Hội Thánh Ngài!

   Nguyện xin Chúa tiếp tục ban quyền năng nhiệm mầu của Ngài cho mỗi chúng ta. Và đặc biệt cho Hội Thánh Ngài tại Newark. Để qua đó chúng ta tiếp tục góp phần làm vinh hiển danh Ngài. 

Amen!