Augustyn Klemens Hirsz

Urodził się 7.08.1921r w Pomieczynie. W rodzinnej wsi ukończył szkolę powszechną. Po zakończeniu działań wojennych ukończył gimnazjum i Państwowe Kursy Pedagogiczne po których podjął pracę nauczycielską. Pracował na stanowisku nauczyciela w Kamienicy Szlacheckiej, Żukowie i na stanowisku kierownika w Puchlinie. W tym samym czasie ukończył Liceum Pedagogiczne w Kościerzynie. W 1953 roku podjął zaoczne studia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej Warszawie, a pozniej na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując w 1959 r tytuł magistra filologii polskiej. Pracował w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krtuzach. Jednak najdłużej był związany z Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach. Po 1990 roku związał się z regionalną prasą.  Publicysta, związany z Gazetą Kartuską, Pomeranią, Tatczezną, Wiadomościami Sierakowickimi.  Felietonista, badacz historii Kaszub.  Do historii literatury kaszubskiej przeszedł jako wytrawny felietonista, wielki zwolennik pisanej kaszubszczyzny. Jego felietony ukazały się w pośmiertnym tomie „Felietone Posobnika Guczowego Macka”. Publikował także artykuły historyczne z dziejów Kartuz i regionu min. Kartuskie pomniki, obeliski, i tablice upamiętniające”. Redagował „Kalendarz Polaka i Kaszuby „ w Gazecie Kartuskiej. Polemicznymi artykułami pobudzał do poznawania Kaszub.

Kronika życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego była Jego rozprawą doktorską. Doktoratu nie pozwolono mu wówczas bronić. Augustyn opowiadał się za językowym statusem kaszubskiego, co wówczas spotkało się z dezaprobatą prof. Andrzeja Bukowskiego – promotora doktoratu. Na drodze do jej obrony stanęły również lewicowe i antyzrzeszyńskie poglądy jej promotora prof. Andrzeja Bukowskiego.

Umiera 26.11.1993 roku.

 

Comments