Sudske presude‎ > ‎

Presude u Italiji


Originalne presude iz Italije u korist dece oštećene vakcinama!


   Italijanski sud je doneo presude u korist 580 slučajeva dece oštećene vakcinama i dodelio im značajne odštete. Ima i smrtnih slučajeva za koje je dokazano da su posledica vakcine. Sve presude se objavljuju uz dozvolu advokata Luke Ventalora, koji je učestvovao u suđenju i dostavio presude koje se mogu slobodno deliti. Za razliku od balkanskih zemalja, u Italiji na stotine lekara i advokata zajedno rade na donošenju PRAVDE za decu oštećenu vakcinama.


Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:29 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:29 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:31 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:31 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:31 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:31 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:32 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:32 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:32 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:32 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:33 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:34 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:34 AM
Ċ
Mirko Grubić,
Feb 8, 2015, 7:34 AM
Comments