Executăm oriunde în țară: Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător. Acest Studiu este cerut prin Certificatul de urbanism, conform Legii 372/2005 modificată prin Legea 156/2016

Executăm aceste Studii pentru orice locație din țară.


Acest tip de Studiu este solicitat de către Primărie prin Certificatul de Urbanism , la obtinerea Autorizatiei de construire. Studiul este cerut conform Legii 372/2005 modificată prin Legea 156/2016 . Studiul mai este denumit uneori Studiu de eficienţă energetică sau Studiu privind performanţa energetică . În noua formă a Legii 372/2005 acesta se denumește Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, dacă acestea există.


Preț orientativ - 190 lei ( pentru o casă familială Parter, S construit max. 80 mp, incalzire cu gaz )


Persoană de contact:

ing.ec. Cristian Groza

- tel. 0724330715

- email: cristig_ro@yahoo.com


CARE ESTE OBIECTUL STUDIULUI ?

Obiectul Studiului, este cel prevăzut de L372/2005. Astfel, se evaluează cât de fezabilă tehnic, economic şi din punct de vedere al mediului, ar fi utilizarea unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, la clădirea proiectată.

Sistemele alternative de eficienţă ridicată evaluate în Studiu, sunt cele 6 categorii prevăzute în L372/2005, respectiv - reţea de termoficare, instalaţii de panouri solare, pompe de căldură, recuperatoare de căldură, sisteme de cogenerare, etc.


CUM ESTE REALIZAT STUDIUL?

Modalităţile de calcul şi evaluare utilizate de noi în acest Studiu, sunt atât de natură economico-financiară cât şi de natură tehnico-inginerească.

Astfel, Studiul realizat de noi evaluează posibilitatea bazată pe cele trei tipuri de fezabilitate , conform cerințelor din Legea 372/2005 și Legea 156/2016.

Cele 3 tipuri de fezabilitate impuse prin Legea 372/2005 și Legea 156/2016 sunt:

- fezabilitatea tehnică;

- fezabilitatea economică ;

- fezabilitatea privitoare la mediul înconjurător ;

Astfel, fezabilităţile sunt evaluate pe baza datelor privitoare la:

· costurile cu investiția inițială;

· economia la factura lunară de energie;

· potențiale subvenții;

· prețul energiei obținute prin intermediul instalațiilor;

· venituri obținute prin vânzarea de energie excedentară prin intermediul rețelei publice;

· efectul produs prin poluarea cu fum prin arderea de biomasă și combustibili fosili;

· dificultăți privind obținerea autorizațiilor necesare din partea autorităților;

· asigurarea mentenanței/întreținerii;

· modul de asigurare cu piese de schimb;

· reguli privind planificarea urbanistică;

etc.

În final se calculează mărimea posibilităţii de a implementa în noua clădire, instalaţiile prevăzute de Legea 372/2005, în funcţie de fezabilităţile financiare, tehnice şi de mediu.

În consecinţă , proprietarii și proiectanții vor fi informați prin Studiu, cât de mare sau mică este

posibilitatea de a avea succes, dacă ar fi utilizate la clădirea proiectată, cele 6 tipuri de sisteme alternative (instalații) la care face referire Legea 372/2005 .

Rezultatele finale sunt prezentate sub forma unor serii de numere ce pot fi utilizate intuitiv de către proprietar/proiectant.

EXEMPLU

Prezentăm un extras cu rezultatele finale ale unui Studiu făcut de noi.

Pe baza acestor rezultate, beneficiarul a fost informat că posibilitatea cea mai mare de succes (95%) o are Pompa de căldură geotermală, în cazul în care doreşte să adopte această soluţie.