Este obligatorie vizitarea cladirii/locuintei pentru obtinerea Certificatului?

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)

Vizitarea cladirii/apartamentului in vederea obtinerii Cerrtificatului energetic este obligatorie , conform legislatiei in vigoare .

Astfel , Metodologia MC001/3 -2006 prevede urmatoarele :

" III.2 .2.1. Investigarea preliminara a cladirilor se efectueaza prin analizarea documentatiei tehnice a cladirii (sau completarea acesteia, dupa caz) si

prin analiza starii actuale a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, constatata prin vizitarea cladirii. "

si

" III.2 .2.1.3. Evaluarea starii actuale a cladirii prin comparatie cu solutia de proiect (conform cu cartea tehnica a cladirii)

Evaluarea starii actuale a cladirii, inclusiv instalatiile aferente, se face in principal prin analiza vizuala si urmareste in special: .... "

si

" III.2 .2.1.1. Analiza cartii tehnice a cladirii, respectiv a documentatiei care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor aferente ...............

In cazul cand documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii, evidentiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

Analiza documentatiei care a stat la baza executiei cladirii va fi completata cu un releveu al zonelor cu degradari specifice (igrasie, infiltratii de apa, condens, mucegai etc.), precum si cu un releveu al instalatiilor in scopul evidentierii modificarilor efectuate asupra acestora. "

Mesaj publicitar : Inginer autorizat ca Auditor energetic pentru cladiri , întocmesc Certificat Energetic în judeţul Cluj şi zonele invecinate - tel 0724330715.

Pret convenabil pentru Certificat energetic. (Click Aici)