Zeewater praktische bekeken.

Waar haal je zeewater eigenlijk ?

 • Vers uit de zee, sommige gaan bij Neeltje Jans (Nederland) water oppompen ,losstaand van het feit dat er altijd een risico van verontreiniging aanwezig is, is het is ook omslachtig en daarom alleen interessant voor eigenaars van een groot zeeaquarium.
 • Een aquariumzaak in de buurt waar je vers zeewater per liter kan kopen.
 • De meest gebruikelijke manier is zeewater aanmaken met Synthetisch zeezout en osmosewater.

Wat nodig om zeewater aan te maken ?

 • kwalitatief goed zeezout.
 • osmose water.
 • een goede zoutmeter.
 • keukenweegschaal.
 • Opslagvat.
 • stromingspompje.

Werkwijze :

Ik maak telkens 30 l zeewater aan, zodat ik ongeveer een maand toekom, als je hygiënische werkt kan je zelf aangemaakt zeewater een tijdje bewaren, het is handig van zeewater steeds klaar staan te hebben, zeker voor een kleiner Nano Reef, zodat wanneer nodig een nood waterwissel gedaan kan worden.

Op de verpakking van het zout staat meestal hoeveel zout per L water je moet mengen, de hoeveelheid zout afwegen en mengen met het osmose water. ( Hier gebeurd dat in de 30 L ton )

En plaats daarna de ton op een koel en donker plekje en hang er een stromingspompje in, de volgende dag meet ik meestal het water na met een geijkte refractometer.

Vervolgens het zout gehalte bijsturen, is het te zout osmosewater bij vullen, is het niet zout genoeg zout bijvullen tot het (zee)water net de 35 %°° zoutgehalte heeft.

Tip : er wordt aangeraden van vers aangemaakt zeewater 24 u te laten staan (met stromingspompje) alvorens het te gebruiken ,omdat vers aangemaakt zeewater agressief zou zijn. Beter op zeker spelen toch ?

We hebben nu we een voorraadje zeewater wat we ten allen tijden kunnen gebruiken.

Ik doe wekelijk een verversing, ook na het inbrengen van een nieuw koraal doe ik meestal de volgende dag een verversing.

Om te verversen gebruik ik een propere gieter (gieter alleen voor dit doel) er gaat er een verwarmingselement in de gieter afgesteld op 25°c terwijl het water opwarmt maak ik men bakje proper.

Tip: Het zoutgehalte en temperatuur van het ververs water nog eens te checken voor het te gebruiken het is van belang van geen schommeling te veroorzaken met een verversing.

Welke samenstelling heeft zeewater, en wat is er belangrijk voor ons.

Zeewater is wereldwijd ongeveer gelijk wat betreft de samenstelling en de verhouding tussen de verschillende elementen alleen het zoutgehalte kan lichtelijk verschillen.

We mogen er vanuit gaan dat zeewater heel stabiel is van samenstelling,

en ook de dieren aan deze stabiele omgeving gewoon zijn.

Daarom is het van belang ons zeewater ook zo stabiel mogelijk te houden. En dienen bijsturingen van waterwaardes, temperatuur en zoutgehalte steeds langzaam te gebeuren.

In een reefaquarium wordt meestal een zoutgehalte na gestreefd van 35 promille (ofwel gram per liter) het makkelijkste kan je dit meten met een refractometer of een aerometer “dobber” deze is weinig fout gevoelig. Het is een goed idee van deze 2 zoutmeters in huis te hebben zodat je soms eens een dubbel check kan doen. Een Dobber geeft de zoutdichtheid weer en deze meting is temperatuur afhankelijk.

Aan de hand van onderstaande tabel kan je ook met een dobber het zoutgehalte in promille bepalen, lees zorgvuldig de temperatuur en zoutdichtheid en vergelijk met de tabel.

Zout gehalte : streefwaarden 34-36 promille. Hoe het zoutgehalte in je aquarium bijsturen ?

Zoutgehalte te laag : verdamp water bijvullen met zeewater, blijven doen tot het gewenste zout gehalte is bereikt.

Zoutgehalte te hoog : enkel liters zoutwater afhevelen en daarna aanvullen met osmose water, met tussen pozen herhalen tot de gewenste waarden zijn bereikt.

pH : streefwaarden tussen 8,1 en 8,3 Kan met druppeltests of een elektronische pH meter gemeten worden.

Meestal zal niet zozeer een te hoge pH maar eerder een te laag zakkende pH een probleem vormen.

Wat zijn oorzaken van een te lage pH : en wat kunnen we er aan verhelpen.

  • KH te laag onder 5 gedaald …. KH verhogen met KH +
  • Slechte gasuitwisseling, in aquarium...zorg voor meer oppervlakte beweging.
  • Te hoog CO2 gehalte in de plaats waar het aquarium staat, door veel mensen in slecht geventileerde ruimte…. goed en regelmatig ventileren van ruimte.
  • pH kan dalen door afbraak processen…kijk na op dode dieren, hevel vuil weg.
  • Een goed kalkhoudende bodemsubstraat, zal mee voorkomen dat de pH te fel zal dalen.

KH (carbonaathardheid) : streefwaarden tussen 7 en 9

KH zal in een groeiend reefje langzaam verbruikt worden, in veel gevallen moet dit dagelijks worden aangevuld door enkele dagen na elkaar de KH te meten , kan je het verbruik berekenen, en tevens ook bepalen hoeveel KH+ je moet doseren, er zijn heel wat producten die daar specifiek voor zijn ontworpen. Is de KH te hoog, tijdelijk geen KH toevoegen.

Ca ( Calcium): streefwaarden 420 mg/L

CA zal in een groeiend reef ook langzaam verbruikt worden, vooral als er veel groei is van steenkoralen. Meestal zal in een Nano Reef het Ca verbruik aangevuld worden door de wekelijkse verversing. Is dat niet meer toereikend dan zijn er producten in de handel om de Ca te verhogen. (voor grote bakken een kalkreactor)

Mg ( Magnesium): streefwaarden 1300- 1350 mg/L

Magnesium wordt in kleine hoeveelheden door het rif verbruikt, in een Nano Reef zal het door water verversing worden aangevuld. Het is wel van belang het magnesium gehalte regelmatig eens te controleren en indien nodig bij te sturen.

NO3 (Nitraat) : Streefwaarden onder de 5 mg/L

Nitraat wordt door een reef in lage hoeveelheden verbruikt, daarom is het wenselijk dat er een klein beetje NO3 aanwezig is in het water. Maar in veel gevallen zal de Nitraat te hoog zijn ,en dat kan groei en kleur van koraal gaan belemmeren, en tevens voor ongewenste algengroei gaan zorgen.

In een Nano Reef is een lage visbezetting ,zodat er maar beperkt gevoerd moet worden van belang. Voldoende levende steen ,een goede doorstroming en goed groeiende koralen zullen mee helpen de nitraat waarden onder controle te houden. Ook waterwissel zullen een teveel aan nitraat wegnemen, is de nitraat na de water wissel niet voldoende gezakt , is het misschien nodig van meer water wekelijks te verversen, of het visbestand (vervuilers) nog eens te herbekijken.

In andere gevallen dient een eiwit afschuimer te worden ingezet ,zodat deze de vervuiling (uitwerpselen en voerresten) zo veel mogelijk uit het water haalt voordat deze vervuiling in NO3 worden omgezet.

PO4 (Fosfaat) : Streefwaarden onder de 0,03 mg/L

Een teveel aan fosfaat kan net als nitraat leiden tot ongewenste algengroei. Ook fosfaat komt via het voer in het aquarium terecht . Onder anderen via water verversing (met fosfaat vrij) zeewater ,kunnen fosfaatwaarden onder controle gehouden worden, of door de vervuiling af te schuimen alvorens deze zich in PO4 kan omzetten.

Als dit niet toereikend meer is kunnen Fosfaat absorberende korrels ingezet worden, fosfaat zal zich met deze korrels binden , en zo uit het water worden gehaald. Een teveel aan fosfaat zal zich opslaan in de steen en het substraat en kan achteraf nog voor problemen zorgen.