waarom voor de sint-maartensschool kiezen?

Onze school heeft heel wat te bieden aan kinderen. We nemen jullie graag even mee in wat wij de sterktes van onze school vinden. Uiteraard ben je van harte welkom om onze school in levende lijve te ervaren en te ontdekken. We willen kwaliteitsvol onderwijs bieden, waarin kinderen zich volop kunnen ontplooien en zelf hun talenten kunnen ontdekken.

Naschoolse activiteiten

Om vier uur hoeft de school nog niet uit te zijn...

Wil je zingen, muziek spelen, ... ? Er is een gevarieerd aanbod voorzien om na school volop in actie te schieten.

Hiernaast kan het uurrooster van de Kunstacademie Torhout geraadpleegd worden.

Sportieve school

Een gezonde geest in een gezond lichaam... Daarom zijn bewegen en sport op onze school ook heel belangrijk.

Zowel tijdens de lesuren als daarbuiten krijgen onze leerlingen extra bewegingskansen.

Er zijn regelmatig schoolsportactiviteiten al of niet i.s.m. Moev of de gemeente Zedelgem, zoals loopcrossen, tornooien trefbal, hockey, voetbal, ... Ook over de middag of op andere momenten bieden wij sportieve kansen voor groot en klein. IJsschaatsen, klastornooien, Yes!-dag, wandelnamiddag, sportdag, ...

Uiteraard zijn er ook - tweemaal per week - de lessen bewegingsopvoeding. Om de twee weken gaan we zwemmen. In deze lessen staan beweging en sport natuurlijk centraal, maar zijn waarden als fair-play en respect voor elkaar even belangrijk.

Ruime opvanguren

Er is elke dag opvang vanaf 7u00. Na school is de opvang geopend tot 18u30.

Op woensdagnamiddag kan je tot 13u15 op school blijven. Wie langer wil blijven, wordt overgebracht naar de buitenschoolse opvang Stekelbees - Stationsstraat 16A.

Bij mooi weer blijven we natuurlijk niet binnen en ravotten we op de speelplaats of op de speelweide.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Bosklassen - plattelandsklassen - vredesklassen

Met het 4e leerjaar trekken we elk jaar naar Merkemveld om daar onze vierdaagse bosklas te beleven.


Met het 5e leerjaar gaan we 10 donderdagen leren en werken op het Augustijnenhof.


Met het 6e leerjaar trekken we elk jaar op vredesklassen richting De Westhoek.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mee met ICT

Digitale borden in de klas, een keurig uitgerust ICT-lokaal met moderne infrastructuur. Digitale communicatie met ouders, kortom, we zijn volledig mee met de digitale revolutie.

Maatschappelijk bewust

We willen kinderen bewust kritisch opvoeden in een steeds veranderende maatschappij. We hechten ook belang aan duurzaamheid. We nemen deel aan Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Damiaanactie, fruit op school en cultuur.


Een hartelijke school

  • Met een open sfeer.

  • Je bent steeds welkom, zelfs voor een informele babbel, onze deur staat altijd open.

  • We hebben een groot hart voor alle kinderen.

Dynamisch team

Elke dag zet een dynamisch team zijn beste beentje voor. We proberen om bij elk kind het beste naar boven te halen.