bewegingsopvoeding

Sportkledij

De leerlingen dragen voor de lessen bewegingsopvoeding het gympak van de school en sportschoenen.

Sportschoenen zijn toegelaten, op voorwaarde dat deze schoenen enkel gebruikt worden in deze lessen. Wil ook zo vlug mogelijk alle sport- en zwemkledij, plus de bijhorende tasjes of zakjes naamtekenen. Nieuwe leerlingen kunnen een gympak aanschaffen.

Kleuterzwemmen

Er wordt kleuterzwemmen aangeboden aan de kinderen van de 3e kleuterklas. Een kalenderoverzicht wordt u bezorgd.

Het kleuterzwemmen is betalend.

Het kleuterzwemmen kan pas slagen indien er voldoende hulp is van zwemouders. Vandaar deze oproep:

Wie zich als zwemouders wil engageren, kan zich bij de kleuterleidsters (karen.hemschoote@schoolloppem.be of anneke.neyt@schoolloppem.be) aanmelden. Het is de bedoeling dat de zwemouders meegaan in het water en niet helpen bij het aankleden. Wie als ouder wil meegaan, kan haar/zijn naam opgeven bij de klasleerkracht. Er wordt dan een lijst gemaakt met namen en data, zodat iedereen aan de beurt komt en er niet teveel ouders mee gaan. Dank bij voorbaat.

Ouders die niet begeleiden kunnen niet in het zwembad aanwezig zijn als toeschouwer.

Zwemmen

Er zijn 14-daagse zwembeurten voor leerlingen vanaf het 1e leerjaar. De zwembeurten gaan door op dinsdagvoormiddag. De kostprijs bedraagt 3 euro per beurt.

Ook voor het zwemmen van het 1e en 2e leerjaar kunnen wij hulp gebruiken. (alleen voor in het zwembad). Vandaar deze oproep:

Wie zich als zwemouder wil engageren, kan zich bij meester Ruben (ruben.derynck@schoolloppem.be) aanmelden. Dank bij voorbaat.

Het zwemmen gebeurt aan een voordeeltarief door een financiële ondersteuning die door de gemeente aan de scholen gegeven wordt.

Fietsuurtje voor de kleuters

Omdat psychomotoriek bij kleuters heel belangrijk is, besteden de kleuterjuffen bijzondere aandacht aan de 'grote motoriek'. De kleuterjuffen van het 1e kleuter in de centrumschool houden elke vrijdagmiddag een fietsuurtje. De kleuters mogen dan hun eigen fietsje meebrengen (er is geen fietsuurtje op vrijdag tussen de herfstvakantie en de paasvakantie).

In de wijkschool mogen alle kinderen hun fiets meebrengen vanaf september tot aan de herfstvakantie en vanaf de paasvakantie tot het einde van het schooljaar. Bij mooi weer wordt er dan gefietst.