downloads

Normaal lopen de zaken zoals ze zijn en dat is maar goed ook. Soms is het noodzakelijk om afspraken op papier te zetten.

De belangrijkste afspraken vind je op deze pagina. Eenvoudig te downloaden met een muisklik.

2020 - afspraken.pdf

Hier kun je de belangrijkste afspraken (start schooljaar) raadplegen.

Graag willen we de gemaakte afspraken nog eens herhalen/heropfrissen, dit op vraag van heel wat ouders omdat er bij de start van een nieuw schooljaar vaak onduidelijkheden zijn. De afspraken gelden voor de centrumschool èn voor de wijkschool. Goede afspraken maken namelijk goede vrienden...

2020 - onthaalbrochure - peuters.pdf

Hier kun je de onthaalbrochure peuters/kleuters raadplegen.

U wenst uw kleuter in te schrijven in onze kleuterschool.

Voor uw kind is deze overgang naar school een belangrijke stap in haar/zijn jonge leventje. De juf zal natuurlijk proberen om via allerlei activiteiten en materialen deze stap zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook als ouder kunt u uw kind door allerlei kleine zaken daarbij helpen. Daarom geven wij hierbij enkele tips.

2020 - schoolkrant.pdf

Hier kun je de schoolkrant raadplegen.

schoolbrochure (versie 2020-2021).pdf

Hier kun je de schoolbrochure (met schoolreglement) raadplegen. (versie 2020 - 2021)

infobrochure onderwijsregelgeving basis onderwijs.pdf

Hier kun je de infobrochure onderwijsregelgeving raad-plegen.

engagementsverklaring katholiek onderwijs.pdf

Hier kun je de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs raadplegen.

2019 tevredenheidsonderzoek (verwerking).pdf

Tevredenheidsonderzoek mei 2019.

In mei 2019 hebben we voor de eerste keer een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van onze leerlingen. In de eerste plaats is het nuttig voor de schoolorganisatie om de indrukken van de ouders te verkrijgen. Hiermee kan dan rekening gehouden worden bij het nemen van toekomstige beslissingen of om in functie van verdere beleidsvoering eventueel aanpassingen te doen waar dit nodig zou blijken. Alle ouders hebben via mail een link gekregen om de enquête digitaal in te vullen. Dit was volledig vrijblijvend en anoniem.