downloads

Normaal lopen de zaken zoals ze zijn en dat is maar goed ook. Soms is het noodzakelijk om afspraken op papier te zetten.

De belangrijkste afspraken vind je op deze pagina. Eenvoudig te downloaden met een muisklik.

2022 - afspraken.pdf

Hier kunnen de belangrijkste afspraken (start schooljaar) geraadpleegd worden.

Graag willen we de gemaakte afspraken nog eens herhalen/heropfrissen, dit op vraag van heel wat ouders omdat er bij de start van een nieuw schooljaar vaak onduidelijkheden zijn. Goede afspraken maken namelijk goede vrienden...

2022-2023 (onthaalbrochure - peuters).pdf

Hier kan de onthaalbrochure peuters/kleuters geraad-pleegd worden.

U wenst uw kleuter in te schrijven in onze school?

Voor uw kind is deze overgang naar school een belangrijke stap in haar/zijn jonge leventje. De juf zal natuurlijk proberen om via allerlei activiteiten en materialen deze stap zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook als ouder kunt u uw kind door allerlei kleine zaken daarbij helpen. Daarom geven wij hierbij enkele tips.

2022 - schoolkrant.pdf

Hier kan de schoolkrant geraadpleegd worden.

schoolbrochure (versie 2022-2023).pdf

Hier kan de schoolbrochure (met schoolreglement) geraadpleegd worden.

engagementsverklaring katholiek onderwijs.pdf

Hier kan de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs geraadpleegd worden.

2019 tevredenheidsonderzoek (verwerking).pdf

Tevredenheidsonderzoek mei 2019.

In mei 2019 hebben we voor de eerste keer een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van onze leerlingen. In de eerste plaats is het nuttig voor de schoolorganisatie om de indrukken van de ouders te verkrijgen. Hiermee kan dan rekening gehouden worden bij het nemen van toekomstige beslissingen of om in functie van verdere beleidsvoering eventueel aanpassingen te doen waar dit nodig zou blijken. Alle ouders hebben via mail een link gekregen om de enquête digitaal in te vullen. Dit was volledig vrijblijvend en anoniem.

2021 tevredenheidsonderzoek ouders (verwerking).pdf

Tevredenheidsonderzoek mei 2021.

Wegens een te lage responsgraad werden de gegevens van de enquête niet geanalyseerd en verwerkt, gezien dit immers geen correct beeld weergeeft van onze school.