betalingsregeling

Er wordt met maandelijkse rekeningen gewerkt. De kinderen krijgen maandelijks een bestelformulier mee naar huis. Daarop kunnen de ouders aanduiden wat ze voor hun kind(eren) wensen. Alles wordt nauwkeurig in de klas bijgehouden. Op het einde van de maand krijgt u een rekening met stortingsformulier mee naar huis.

Mogen we echter dringen vragen om binnen de 14 dagen te betalen.

Ouders die de betaling wensen uit te voeren via domiciliëring kunnen daartoe een formulier bekomen op het secretariaat.

Financiële bijdrage

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen gevraagd worden voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Er kan wel een bijdrage gevraagd worden voor:

  • Activiteiten of verplichte materialen die noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt voor het schooljaar 2018-2019
      • kleuteronderwijs (per jaar): 45 euro
      • lager onderwijs (per jaar): 85 euro
  • Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van 435 euro per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.
  • Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfactuur vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in de bijdrageregeling.
bijdrageregeling ouders 2018-2019.pdf

Bijdrageregeling ouders

Hiernaast kunt u de bijdrageregeling voor ouders (schoolrekeningen) terugvinden.

Deze lijst werd goedgekeurd door de schoolraad.

Wij waken erover de maximumfactuur per leerling niet te overschrijden.

Indien de maximumfactuur bereikt wordt, betaalt de school.